កម្មវិធី ស្ត្រីក្នុងវិស័យអាជីវកម្ម

ស្ត្រីក្នុងវិស័យអាជីវកម្ម គឺជាកម្មវិធីមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងគាំទ្រស្ត្រី ជាពិសេសស្ត្រីក្នុងផ្នែកសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ដែលត្រូវការថវិកានិងការការពារហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពង្រីកផែនការអាជីវកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
អត្ថប្រយោជន៍ពិសេស៖
•    ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស
•    មិនគិតកម្រៃសេវា
•    អត្រាការប្រាក់ពិសេស
លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធី៖
    កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម
    •    ឥណទានដែលមានរយៈពេលចាប់ពី ៦ខែ រហូតដល់ ៧ឆ្នាំ
    •    ទំហំឥណទាន ចាប់ពី ៣ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក រហូតដល់ ៣០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក
    •    រូបិយបណ្ណឥណទាន ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬ ប្រាក់រៀល
    •    វិធីសងត្រលប់មកវិញមានច្រើនជម្រើសតាមតម្រូវការអតិថិជន
    ឥណទានគេហដ្ឋានឆ្លាតវៃ និងភាពជាដៃគូ
    •    អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
    •    ទំហំកម្ចី រហូតដល់ ៨០%
    •    រយៈពេលកម្ចី រហូតដល់ ២៥ ឆ្នាំ
    •    ដំណើរការដាក់ពាក្យមានភាពងាយស្រួល
​​​    ប្រាក់សន្សំឆ្លាតវៃ
    •    ផ្ដល់ជូនអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ២,៥០% ក្នុងមួយឆ្នាំ
    ប័ណ្ណឥណទាន
    •    ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៣៥០% នៃប្រាក់ខែ/ចំណូលប្រចាំខែ
    •    លើកលែងកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

ចុចទីនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
•    សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខារបស់ធនាគារស្ថាបនាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ 
•    សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ https://www.sathapana.com.kh/km/locations/