សន្សំបាន៤.០០០រៀលភ្លាមៗជាមួយ Grab ដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា

សន្សំកាន់តែច្រើនជាមួយប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា! ចាប់ពីពេលនេះ លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ៤.០០០រៀលភ្លាមៗ រាល់ពេលទូទាត់ការធ្វើការដំណើរជាមួយ Grab Ride ដោយប្រើប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា រួមទាំងប័ណ្ណនិមិត្ត ដោយចំណាយចាប់ពី៨.០០០រៀលឡើងទៅ។ សូមប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា នៅពេលដើរផ្សារ ឬកក់សេវាណាមួយ ហើយរីករាយជាមួយនឹង ការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើន។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ៖

 • ការផ្តល់ជូនគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ឬរហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុក។
 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ទាំងអស់រួមមាន (ប័ណ្ណឥណទាន ប័ណ្ណឥណពន្ធ ឬប័ណ្ណនិម្មិត)។ ការបញ្ចុះតម្លៃនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី ៨,០០០ រៀលឡើងទៅសម្រាប់ការជិះមួយដង។
 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្វយប្រវត្តិនៅពេល check outកន្លែងគិតលុយ។
 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែ Grab ការដឹកជញ្ជូនតាម Grab ដែលរួមមាន JustGrab GrabTukTuk និងGrabSUV។
 • ការផ្តល់ជូនសម្រាប់កម្មវិធីនេះ មានរហូតដល់២ដង សម្រាប់អតិថិជនម្នាក់។ 
 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមិនអាចប្រើដោយបូករួមជាមួយប្រូម៉ូកូដ ឬការផ្តល់ជូនផ្សេងៗបានទេ។
 • ក្រុមហ៊ុន Visa និង Grab សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
 • លក្ខខណ្ឌទូទៅត្រូវបានអនុវត្ត។ 
   

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

 • សូមមេត្តាទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ២៤ម៉ោងតាមរយៈលេខ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។