សន្សំបាន ៥ ដុល្លារភ្លាមៗនៅលើ Aeon Online ជាមួយប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា

សន្សំបាន ៥ ដុល្លារភ្លាមៗ រាល់ការបញ្ជាទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈ Aeon Online ដោយគ្រាន់តែទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ចាប់ពី ២០ ដុល្លារឡើងទៅ។ 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ៖ 

  • ការផ្តល់ជូននេះគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ឬរហូតដល់ទំនិញអស់ពីស្តុក។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ ផ្តល់ជូនសម្រាប់គ្រប់អតិថិជនវីសាទាំងអស់ (ប័ណ្ណឥណទាន ប័ណ្ណឥណពន្ធ ឬប័ណ្ណនិម្មិត) 
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅកន្លែងទូទាត់ប្រាក់។
  • ក្រុមហ៊ុន Visa និង Aeon សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

  • សូមមេត្តាទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ២៤ម៉ោងតាមរយៈលេខ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។