សេវាផ្ទេរប្រាក់ Visa Direct

ផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់គណនីប័ណ្ណវីសា អ្នកទទួលបានយ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួលជាមួយ Visa Direct នៅក្នុង Sathapana Mobile

អ្នកប្រើប្រាស់ Sathapana Mobile អាចរីករាយនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយសេវាផ្ទេរប្រាក់រហ័ស ទៅកាន់សមាជិកគ្រួសារ និងមិត្តភកិ្កដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរ និងទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ញើត្រូវបានដាក់បញ្ជូលក្នុងគណនីប័ណ្ណវីសា របស់អ្នកទទួលភ្លាមៗ។ នាំមកជូនដោយ ក្រុមហ៊ុនវីសា និងធនាគារ ស្ថាបនា Visa Direct ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នកក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទាំងក្នុង និងទៅកាន់ក្រៅប្រទេស បានយ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួល។

ស្វែងយល់ពីសេវាផ្ទេរប្រាក់ដ៏សាមញ្ញ
អតិថិជនអាចផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក និងឆ្លងប្រទេសទៅកាន់ប័ណ្ណវីសា ដែលចេញដោយធនាគារក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ហ្វីលីពីន ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី ប៊្រុយណេ និងវៀតណាម។

លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍៖

 • ងាយស្រួល៖ អាចផ្ញើប្រាក់បានរហ័ស និងគ្រប់ពេលវេលា តាមរយៈ Sathapana Mobile
 • សាមញ្ញ៖ ប្រតិបត្តិការផ្ញើត្រូវការតែពីរឬបីជំហ៊ានប៉ុណ្ណោះជាមួយឈ្មោះ និងលេខប័ណ្ណវីសារបស់អ្នកទទួល
 • រហ័ស៖ ទទួលបានប្រាក់ភ្លាមៗ ឬត្រឹមតែ ៣០នាទី បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការផ្ទេរ
 • សុវត្ថិភាពខ្ពស់៖ រាល់ការផ្ទេរប្រាក់របស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនវីសា
 • តម្លៃសមរម្យ៖ កម្រៃសេវាទាបក្នុងមួយប្រតិបតិ្តការ បើប្រៀបជាមួយសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិផ្សេងទៀត

ប័ណ្ណវីសាគ្រប់ប្រភេទដែលមានសិទ្ធទទួលបាន

 • ប័ណ្ណឥណពន្ធ
 • ប័ណ្ណឥណទាន
 • ប័ណ្ណបង់ប្រាក់មុន
   

កម្រៃ និងសេវា

ប្រភេទនៃការផ្ទេរ

ទឹកប្រាក់ ( ដុល្លារ )

កម្រៃ (ដុល្លារ)

ក្នុងប្រទេស

០,០១ ដុល្លារ - ៥០០ ដុល្លារ

០,៥០ ដុល្លារ

៥០០,០១ ដុល្លារ - ១.០០០ ដុល្លារ

០,៧៥ ដុល្លារ

១.០០០,០១ ដុល្លារ - ២.៥០០ ដុល្លារ

១ ដុល្លារ

ក្រៅប្រទេស

០,០១ ដុល្លារ - ៥០០ ដុល្លារ

៣ ដុល្លារ

៥០០,០១ ដុល្លារ - ១.០០០ ដុល្លារ

៤ ដុល្លារ

១.០០០,០១ ដុល្លារ - ២.៥០០ ដុល្លារ

៥ ដុល្លារ

ចំនួនទឹកប្រាក់ និងការកំណត់នៃប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទនៃការផ្ទេរ

ចំនួនប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ

ចំនួនកំណត់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

ក្នុងប្រទេស

 
 • ១ថ្ងៃ: ១០ ប្រតិបត្តិការ ឬ ៥.០០០ ដុល្លារ
 • ១ខែ: ២០ ប្រតិបត្តិការ ឬ ២០.០០០ ដុល្លារ
 

រហូតដល់២.៥០០ដុល្លារក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

ក្រៅប្រទេស

 
 • ១ថ្ងៃ: ១០ ប្រតិបត្តិការ ឬ ៥.០០០ ដុល្លារ
 • ១ខែ: ២០ ប្រតិបត្តិការ ឬ ២០.០០០ ដុល្លារ
 
 • សូមអានបន្ថែមនូវ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ  ឬ សូមមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ២៤ម៉ោងតាមរយៈលេខ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ ឬ customercare@sathapana.com.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
 • សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងខ្ញុំសូមចុច​ទី​នេះ