កាន់តែពិសេស ទទួលបាន កាដូ FREE FREEE សំរាប់ត្រៀមបវេសនកាលថ្មី Back To School

សូមកុំភ្លេចជួបគ្នាសប្តាហ៍នេះ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
ប្រូម៉ូសិនពិសេសទទួលបាន ៖ 

  • កាតវីសា ស្ថាបនា និងមិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ
  • កាបូបកីឡាដ៏ស្រស់ស្អាត
  • និស្សិតបង់ថ្លៃសិក្សា ដោយមិនគិតកម្រៃសេវា តាមរយៈ Sathapana Mobileនិងគ្រប់បណ្តាញសាខាធនាគារស្ថាបនាទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩
  • បើកនិងចាយ ទទួលបានកាដូ 
  • អតិថិជនថ្មីធ្វើប្រតិបត្តិការ រឺចាយ យ៉ាងតិចមាន ២វិក្កយបត្រដោយមិនកំណត់ទឹកប្រាក់ មកប្តូរនៅសាខាដែលខ្លួនបានបើកបណ្ណ័ រឺព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា 
  • កុំភ្លេច ភ្ជាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ រឺ សៀវភៅគ្រួសារច្បាប់ដើម សំរាប់អតិថិជនថ្មី។
  • សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈ +855 (0) 23/81 999 010 ឬ អុីម៉ែល customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh