ប្រម៉ូសិន​ប័ណ្ណ​វីសា ស្ថាបនា ជាមួយ ភ្នំពេញ ស៊ូភើស្ទ័រ

ប្រម៉ូសិន

•    ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ ៥% រាល់ថ្ងៃ និង ១៥% រាល់​ថ្ងៃ​ពុធ នៅ​ពេល​អតិថិជន​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​ជា​មួយ​ប័ណ្ណវីសា តាម​រយៈ​បច្ចេក​វិទ្យា Contactless ដែល​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី ២០ ដុល្លាអាមេរិក ឡើងទៅ​ក្នុង​មួយ​វិក្កយបត្រ
•    ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​អតិបរមា​គឺ ១០ ដុល្លាអាមេរិក ក្នុង​មួយ​វិក្កយបត្រ

សុពលភាព ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឬរហូតដល់អស់ស្តុក។

*លក្ខខណ្ឌ

១.    នៅ​ពេល​ទួ​ទាត់​ជា​មួយ​ប័ណ្ណវីសា Contactless ដែល​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី ២០ ដុល្លាអាមេរិក ឡើង​ទៅ​នៅ​ក្នុង​មួយ​វិក្កយបត្រ នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ ៥% រៀង​រាល់​ថ្ងៃ និង ១៥% រាល់​ថ្ងៃ​ពុធ។
២.    ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​អតិបរមាគឺ ១០ ដុល្លាអាមេរិក ក្នុង​មួយ​វិក្កយបត្រ។
៣.    ប្រូម៉ូសិន​នេះ​អនុវត្ត​បាន​នៅ ភ្នំពេញ ស៊ូភើស្ទ័រ តែ​ប៉ុណ្ណោះ។
៤.    ប្រូម៉ូសិន​នេះ​អនុវត្ត​បាន សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​ដោយ​ប្រើ​ប័ណ្ណវីសា  Contactless តែប៉ុណ្ណោះ។
៥.    ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​នេះ​ផ្តល់​ជូន​មាន​កំណត់ ដោយ​ផ្តោត​លើ​គោលការណ៍ “មកមុន ទទួលបានមុន” រហូត​ដល់​អស់​ពី​ស្តុក​។
៦.    ក្រុមហ៊ុន Visa និង ផ្សាទំនើប ភ្នំពេញ ស៊ូភើស្ទ័រ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានការជូនដំណឹងទុកមុន។