​ទិញ​ប៊ឺ​ហ្គឺ​១ ថែម​​ប៊ឺ​ហ្គឺ​​១​ទៀត​​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ ​នៅ​​ Burger King

​​​​​​ប្រូម៉ូសិន៖ ​ទិញ​ប៊ឺ​ហ្គឺ​មួយ​ ថែម​ប៊ឺ​ហ្គឺ​មួយទៀត​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ ​នៅ​​ Burger​ King​ ​ពេល​​ទូទាត់​ជាមួយ​ប័ណ្ណវីសា Contactless ស្ថាបនា (សម្រាប់តែអាហារមួយចំនួន)

​​សុពលភាពប្រូម៉ូសិន៖ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ រហូតអស់ពីស្ដុក។

សម្រាប់តែអាហារដូចខាងក្រោមនេះ៖
១. Single Mushroom Swiss
២. BBQ Cheeseburger
៣. Single BBQ Bacon Cheese
៤. Cheeseburger
៥. Fish Burger
៦. King Wings 4 pcs
៧. King Chicken Original 2 pcs
៨. King Chicken Spicy 2 pcs

រាជធានីភ្នំពេញ

Burger King ផ្សារទំនើប AEON ភ្នំពេញ
Burger King ផ្សារទំនើប AEON សែនសុខ
Burger King បឹងកេងកង
Burger King ទួលគោក
Burger King ទេពផន

ខេត្តសៀមរាប

Burger​ King​ សៀមរាប

លក្ខខណ្ឌ
១. ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទូទាត់ប័ណ្ណវីសា Contactless ជាមួយអាហារមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានអាហារឥតគិតថ្លៃដូចគ្នាដែលបានទិញ។
២. ប្រូម៉ូសិនអនុវត្តជាមួយប័ណ្ណវីសា Contactless តែប៉ុណ្ណោះ។
៣. ប្រូម៉ូសិននេះផ្ដោតសំខាន់លើគោលការណ៍ «មកមុន ទទួលបានមុន» រហូតដល់អស់ពីស្តុក។ ​
4. ធនាគារ ស្ថាបនា និងហាង Burger King រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​លុប​ចោល​កម្ម​វិធី​នេះ​និង​កែ​ប្រែ​គ្រប់​លក្ខ​ខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​ជា​មុន។

Go Contactless! ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ប្ដូរប័ណ្ណវីសា Contactless សូមអញ្ជើញមកប្ដូរយកប័ណ្ណវីសា Contactless ដោយឥតគិតថ្លៃ!

ស្វែងយល់បន្ថែមពី ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា