ប្រូម៉ូ​សិន​ទូ​ទាត់​ជា​មួយ​ប័ណ្ណវីសា តាម​រយៈ​បច្ចេកវិទ្យា Contactless នៅ​ផ្សារ​​ទំនើប​​អ៊ីអន​ម៉ល​

ព័ត៌មាន​​ពី​​ប្រូម៉ូសិន៖​​

 • ទទួល​បាន​ប័ណ្ណ​ទឹក​ប្រាក់​ ៣ដុល្លារអាមេរិក​ នៅ​ពេល​ទូទាត់​ជាមួយ​ប័ណ្ណវីសា ​តាម​រយៈ​បច្ចេក​វិទ្យា​​ Contactlesss​ ចាប់​ពី​ ២០​ដុល្លារ​អាមេរិក ​ឡើង​ទៅ​។
 • រង្វាន់​ពិសេស!​អតិថិជន​ចំនួន​ ១០​នាក់​ដែល​ចំណាយ​តាម​រយៈ​ប័ណ្ណ​វីសា​ Contactless​ ច្រើន​ជាង​គេ​ នឹង​ទទួល​បាន​សន្លឹក​ប័ណ្ណ​មាន​តម្លៃ ​៣៦៨​ ដុល្លារ​អាមេរិក។​

រយៈ​ពេល​ប្រូ​ម៉ូ​សិន៖​  ចាប់​ពី​ទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ឬ​ រហូត​ដល់​សន្លឹក​ប័ណ្ណអស់​ពី​ស្តុក​។

* លក្ខខណ្ឌ​ទទួលបានសន្លឹកប័ណ្ណ ៣ដុល្លារអាមេរិក

 1. អនុវត្ត​ចំពោះ​តែ​ការ​ទូទាត់​តាម​រយៈ​ប័ណ្ណវីសា Contactless​ ដែល​មាន​ទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី​២០​ដុល្លារអាមេរិក​ឡើង​ទៅ​ នៅក្នុង​វិក័យប័ត្រ​តែមួយ​ និង​ទទួល​បាន​ប័ណ្ណ​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​មាន​តម្លៃ​ស្មើ​ ៣ដុល្លារ​អាមេរិក
 2. កម្មវិធី​ពិសេស​នេះ​ ផ្តល់​ជូន​សម្រាប់​តែ​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​ទូទាត់​តាមរយៈ​បច្ចេកវិទ្យា​ Contactless​ (យក​កាត​ប៉ះ​ម៉ាស៊ីន​ដើម្បី​ទូទាត់​ប្រាក់)​ តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ មិន​រាប់​បញ្ចូល​ជាមួយ​ការ​ទូទាត់​តាម​រយៈ​ការ​ឆូត​កាត​ ឬ​ការ​ស៊ក​កាត​ចូល​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​ទូទាត់​ប្រាក់​នោះ​ទេ​
 3. សន្លឹក​ប័ណ្ណ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​ទិញ​ទំនិញ​បន្ទាប់​ជាមួយ​ការ​ទូទាត់​តាមរយៈប័ណ្ណវីសា Contactless​ តែប៉ុណ្ណោះ​
 4. សន្លឹក​ប័ណ្ណ​នេះ​មាន​សុពលភាព​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២០
 5. សន្លឹក​ប័ណ្ណ​នេះ​មិន​អាច​ប្តូរ​យក​ជា​សាច់​ប្រាក់​បាន​ទេ​
 6. សន្លឹកប័ណ្ណចំណាយមានកំណត់ មកមុន ទទួលបានមុនរហូតដល់អស់ពីស្តុក។

* លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​រង្វាន់​ពិសេស​

 1. ការចំណាយ​អប្បបរមា​២០ដុល្លារ​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​តែមួយ​ជាមួយ​ប័ណ្ណវីសា Contactless​
 2. អតិថិជន​​ចំនួន​ ១០​នាក់​ដែល​​ចំណាយ​​តាម​រយៈ​​ប័ណ្ណ​វីសា ​Contactless​​ ច្រើន​​ជាង​​គេ​​ក្នុង​​អំឡុង​​ពេល​​ចាប់​​ពី​​ខែ​​មិថុនា​​ ដល់​​ខែ​​សីហា​​ ឆ្នាំ​​២០២០​​ នឹង​​មាន​​ឱកាស​​ឈ្នះ​​រង្វាន់​​ពិសេស​​ ពី​​ផ្សារ​​ទំនើប​​អ៊ីអន​ម៉ល​
 3. អតិថិជន​ដែល​ឈ្នះ​រង្វាន់នឹង​ត្រូវ​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃទី​១៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​ហ្វេសបុក​ អ៊ីអន​ម៉ល​​ និង​ វីសា
 4. ទទួល​បាន​សន្លឹក​ប័ណ្ណ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ស្មើ​នឹង​ ៣៦៨​ ដុល្លារ​អាមេរិក​សម្រាប់​អ្នក​ឈ្នះ​ម្នាក់​ សរុប​១០​នាក់​ (សន្លឹក​ប័ណ្ណ​នេះ​អាច​ប្រើ​បា្រស់​បាន​ទៅ​លើ​ការ​ទិញ​ទំនិញ​នៅ​តាម​ហាង​របស់​ អ៊ីអន​ម៉ល​)​
 5. រាល់សេចក្តី​​សម្រេច​ចិត្ត​​នឹង​​ធ្វើ​​ឡើង​​ដោយ​​ក្រុមហ៊ុន​​វីសា និង​​ ផ្សារ​​ទំនើប​អ៊ីអន​ម៉ល​

Makes Your Life Better