រីករាយជាមួយឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំជាច្រើន រាល់​ការ​ទូទាត់​តាម​រយៈ​ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា

• ​ប្រម៉ូសិន ៖ រាល់ការចំណាយ17ដុល្លារ នឹងទទួលបានប័ណ្ណផ្សងសំណាង 1
• សុពលភាព ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ
• កម្មវិធីពិសេសនេះ មានសុពលភាពសម្រាប់តែការទូទាត់តាមរយ: Visa កាត នៅផ្សារទំនើប AEON ភ្នំពេញ ផ្សារទំនើប AEON សែនសុខ និង AEON Cambodia Online
• រាល់ការចំណាយអស់ ១៧ ដុល្លារតាមរយ: Visaកាត នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការចាប់រង្វាន់ ១ សន្លឹកនៅ Service Counter ជាន់ផ្ទាល់ដី និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំជាច្រើនសម្រាប់ខួប៧ ឆ្នាំរបស់ផ្សារទំនើប AEON
• ការបូកសរុប បញ្ចូលគ្នា នូវវិក្កយបត្រដែលបានចំណាយក្នុងថ្ងៃតែមួយ ហើយដែលមានលេខកាតដូចគ្នា ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការចាប់រង្វាន់
• រង្វាន់ធំសម្រាប់ខួប ៧ ឆ្នាំរបស់ផ្សារទំនើប AEON រូមមាន៖
    -    ម៉ូតូYamaha         ១ រង្វាន់
    -    ទូរទឹកកក Hitachi     ៤ រង្វាន់
    -    ទូរទស្សន៍ Panasonic Smart TV ៤ រង្វាន់
    -    ទូរស័ព្ទដែ Oppo         ២ រង្វាន់
    -    កង្ហារ Hatari         ១៧ រង្វាន់
    -    ឆ្នាំងអ៊ុត Electrolux     ៤ រង្វាន់
    -    ម៉ាស៊ីនក្រឡុកផ្លែឈើ Panasonic ៤ រង្វាន់
• ការចាប់រង្វាន់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅផ្សារទំនើប AEON តាមរយ:ការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកនៅថ្ងៃទី១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១
•  អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវទាក់ទងមក Aeon Cambodia ដើម្បីទទួលរង្វាន់ឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
• អ្នកឈ្នះនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះ
• រង្វាន់មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬការប្តូរក្រោមទម្រង់ណាផ្សេង
• ក្រុមហ៊ុន Visa និង ក្រុមហ៊ុន AEON Cambodia Co.,Ltd សូមរក្សាសិទ្ធិលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ ឬផ្លាស់ប្តូរ លុប ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន    
• រាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឡើងដោយ Aeon Cambodia Co., Ltd នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគ្មានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ

Makes Your Life Better