ប្រូម៉ូសិនពិសេសចាយតាមកាតវីសា ស្ថាបនា ទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រលប់វិញ ឬទទួលបានកាដូ

កម្មវិធី៖ ចាយតាមកាតវីសា ស្ថាបនា ទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រលប់វិញ ឬទទួលបានកាដូ និងមិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ ដោយអនុវត្តតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

  • ការផ្តល់ជូនកាដូសម្រាប់អតិថិជន ដែលមានបណ្ណ័ឥណពន្ធ និង បណ្ណ័ឥណទាន។ លើកលែងអតិថិជន ដែលមានបណ្ណ័ឥណទានវីសាPlatinumមិនបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីប្រ៉ូម៉ូសិននេះ។
  • សម្រាប់អតិថិជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ រឺចាយ ស្មើរឺចាប់ពី ៣០០០ដុល្លារ ឡើងទៅ នឹងទទួលបានប្រាក់ត្រលប់ ២៥ដុល្លារក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីប្រម៉ូសិនត្រូវបានបញ្ចប់។ 
  • ពេលកម្មវិធីប្រម៉ូសិនត្រូវបានបញ្ចប់ អតិថិជននឹងបានសាច់ប្រាក់ត្រលប់២៥ដុល្លារបញ្ចូលក្នុងគណនីម្ចាស់បណ្ណ័ បន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍វិក្កយបត្រ ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ម្ចាស់បណ្ណ័ប្រចាំខែ។ 
  • ប្រសិនបើអតិថិជនមិនចង់ទទួលសាច់ប្រាក់ត្រលប់ ម្ចាស់បណ្ណ័អាចជ្រើសរើសកាដូដ៏ស្រស់ស្អាត គឺឆ័ត្រ និងTumbler នៅសាខាដែលខ្លួនបានបើកបណ្ណ័ និងតំរូវបង្ហាញបណ្ណ័អតិថិជនផងដែរពេលកម្មវិធីប្រម៉ូសិនត្រូវបានបញ្ចប់។
  • ប្រសិនបើអតិថិជនបានចំណាយ សើ្មឬលើ៥០០០ដុល្លារម្ចាស់បណ្ណ័ និងមិនគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ។
  • អតិថិជនអាច ទទួលកាដូនេះរហូតអស់ពីស្តុក។
  • អិតិថិជនម្នាក់ អាចប្តូរកាដូបានម្តងប៉ុណ្ណោះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប័ណ្ណឥណទានវីសា ស្ថាបនា សូមចុចទីនេះ