គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

តាមរ​យៈ​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ជម្រើស​នៃ​រយៈ​ពេល​កំណត់​មួយ​សម្រាប់​ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​លោក​អ្នក​ចាប់​ពី ៣ខែ រហូត​ដល់ ៦០ខែ ស្រប​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់​ផង​ដែរ។ លោក​អ្នក​អាច​បើក​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់​បាន​ជា​មួយ​ប្រាក់​រៀល ឬ ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក។ គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ភាព​បត់​បែន​ក្នុង​ការ​ចាត់​ចែង​សាច់​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក​តាម​តម្រូវ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ទទួល​បាន​ត្រឡប់​មក​វិញ​កាន់​តែ​ច្រើន។ ក្នុង​ករណី​លោក​អ្នក​មាន​បំណង​ធ្វើ​ការ​ដក​ប្រាក់​មុន​កាល​កំណត់ នោះ​លោក​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ដូច​គណនី​បញ្ញើ​សន្សំ​ផង​ដែរ។

លក្ខណៈពិសេស

 

ការ​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​ចុង​គ្រា

ការ​ទូ​ទាត់​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ខែ

ប្រាក់បើកគណនីដំបូង

១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៤.០០០.០០០ រៀល 

១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៤.០០០.០០០ រៀល 

រយៈពេល និង រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក

ខ្មែររៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ខ្មែររៀល

៣ ខែ

៣,០០%៤,០០%២,៧៥%៣,៧៥%

៦ ខែ

៤,០០%៥,០០%៣,៧៥%៤,៧៥%

៩ ខែ

៤,៥០%៥,៥០%៤,២៥%៥,២៥%

១២ ខែ

៥,៧៥%៦,៥០%៥,៥០%៦,២៥%

២៤ ខែ

៥,៧៥%៦,៧៥%៥,៥០%៦,៥០%

៣៦ ខែ

៦,០០%៧,០០%៥,៧៥%៦,៧៥%

៤៨ ខែ

៦,២៥%៧,៥០%៦,០០%៧,២៥%

៦០ ខែ

៦,២៥%៧,៥០%៦,០០%៧,២៥%

អត្ថ​ប្រយោជន៍​ដែល​ទទួល​បាន

 
 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ញើមានកាលកំណត់
 • សេវា iBanking
 •  សេវា Sathapana Mobile
 

គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់​​ ដក​មុន​កាល​កំណត់

យោង​តាម​អត្រា​ការ​ប្រាក់​នៃ​គណនី​បញ្ញើ​សំចៃ

ការ​បិទ​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់​​

៤៨ ខែ និង ៦០ ខែ តម្រូវជូនដំណឹង៣០ថ្ងៃ មុនការផុតកំណត់

ពន្ធកាត់ទុក

៦% សម្រាប់និវាសនជន

១៤% សម្រាប់អនិវាសនជន

សម្គាល់៖

* អត្រា​ការ​ប្រាក់​អាច​មាន​ការ​ប្រែ​ប្រួល​ទៅ​តាម​គោល​ការណ៍​របស់​ធនាគារ ដោយ​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ជា​មុន​ដល់​អតិថិជន។
* មិន​រួម​បញ្ចូល​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ធនាគារ​ឯកទេស ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុម​ហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង និង​ប្រភេទ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ឡើយ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
 • សមតុល្យសាច់ប្រាក់ទាប
 • ជម្រើសនៃរយៈពេលសន្សំមានច្រើន

ឯកសារតម្រូវ

 • វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
 • អនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈ
 • លិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មចេញពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរ​  (ប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមាន)
 • លិខិតអនុញ្ញាតអោយដំណើការពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរ (ប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមាន)
 • សេចក្តីសម្រេចពីប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់បើកគណនី
 • លិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញានប័ណ្ណរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារបស់អង្គការ និងហត្ថលេខាអនុម័ត
 • លិខិតតំណាង ឬលិខិតផ្តល់សិទ្ធិ 
 • បណ្ណពន្ធប៉ាតង់ប្រកបអាជីវកម្ម
 • ឯកសារចុះបញ្ជីផ្សេងៗ (ប្រសិនបើមាន)

របៀបបើកគណនី

សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទាក់ទងមកកាន់ +855 (0) 23/81 999 010 ឬ​ អ៊ីម៉ែលcustomercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងស្វាគមន៍ និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកលើទម្រង់សួរព័ត៌មានបានដោយឆាប់រហ័ស។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈដ៏ឆាប់។