គណនីសន្សំឆ្លាតវៃ

គណនី​សន្សំ​ឆ្លាត​វៃ គឺ​ជា​គណនី​សន្សំ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អតិថិជន​រីករាយ​នឹង​ទទួល​បាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់​តាម​រយៈ​ការ​ដាក់​ប្រាក់​ជា​ប្រចាំ មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល និង​អាច​បត់​បែន​បាន​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ លើស​ពី​នេះ​គណនី​សន្សំ​ឆ្លាត​វៃ ងាយ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​សាច់​ប្រាក់ ដែល​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​គណនី​សម្រាប់​ផែន​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រយៈ​ពេល​វែង​ ជា​មួយ​និង​ការ​ទូទាត់​អត្រាការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ត្រីមាស។

លក្ខណៈពិសេស

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

សមតុល្យអប្បបរមា

១០០

៤០០.០០០

ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាប្រចាំខែ

៥០

២០០.០០០

អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

 

២%

២,៥០%

ការបិទគណនីមុនកាលកំណត់
(ក្នុងរយៈពេល៦ខែ)

១០

៤០.០០០

កម្រៃសេវាលើភាពអសកម្ម
(គ្មានប្រតិបត្តិការលើសពី១២ខែ)

 

២០.០០០

សៀវភៅកំណត់ត្រាគណនី 
(តាមការស្នើសុំ)

៨.០០០

ដកប្រាក់/កម្រៃសេវាដកប្រាក់

ដក ២ ដង​ក្នុង​មួយ​ខែ​ដោយ​មិន​កំណត់​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​នៅ​គ្រប់​បណ្តាញ​នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា ។
(មិនអនុវត្តចំពោះម៉ាស៊ីន ATM)

រាល់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​លើស​ពី ២ ដង​ក្នុង​មួយ​ខែ​ ថ្លៃ​សេវា​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត​សម្រាប់ ១០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤០.០០០ រៀល ក្នុង​មួយ​ប្រតិបត្តិការ។

ការទទួលបានសេវាកម្មធនាគារឌីជីថល

ប្រតិបត្តិការយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយះ

Mobile Banking និង i-Banking។

ការបើកគណនី

អាចបើកគណនីនៅតាមបញ្ជររបស់ធនាគារ ឬ តាម

Mobile Banking និង i-Banking។

សេវាបញ្ជាអចិន្រៃ្តយ៍

មិន​មាន​ការ​គិត​ថ្លៃ​សេវា​ទៅ​លើ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ប្រើ​ប្រាស់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​កំណត់​អចិន្ត្រៃយ៍ (SI) និង​ថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ។

*ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​កំណត់​អចិន្ត្រៃយ៍ (SI) ត្រូវ​បាន​អោយ​ភ្ជាប់​សម្រាប់​ផ្ទេរ​ប្រាក់​សន្សំ​ប្រចាំ​ខែ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។

ពន្ធកាត់ទុក

៤% សម្រាប់និវាសនជន

១៤% សម្រាប់អនិវាសនជន

បញ្ជាក់៖ *អត្រា​ការ​ប្រាក់​អាច​មាន​ការ​ប្រែ​ប្រួល​ទៅ​តាម​គោល​ការណ៍​របស់​ធនាគារ​ដោយ​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ព័ត៍មាន​ជា​មុន​ដល់​អតិថិជន។

អត្ថប្រយោជន៍

•    អត្រាការប្រាក់កើនខ្ពស់ជាប្រចាំថ្ងៃ
•    សមស្របជាមួយផែនការសន្សំរយៈពេលវែង
•    អ្នកអាចចុះឈ្មោះបើកគណនីនៅលើប្រពន្ធ័ឌីជីថល i-Banking និង Mobile Banking
 

លក្ខខណ្ឌ

រូបវន្តបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ (និវាសនជន និង អនិវាសជន)
•    ឯកសារតម្រូវ
-    អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានសុពលភាព ឬ
-    លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត (ករណីចាំបាច់)
•    បំពេញទម្រង់ស្នើរសុំរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា
•    មិនអនុវត្តសម្រាប់អតិថិជនសាជីវកម្ម
 

របៀបបើកគណនី

-    សូមមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ០២៣/០៨១ ៩៩៩ ០១០។
-    សម្រាប់អាស័យដ្ធានសាខារបស់យើងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.sathapana.com.kh
-    ឬបំពេញសំណុំបែបបទសំណួរតាមអិនធើណេតដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រយើងខ្ញុំ
 

Makes Your Life Better