គណនីសន្សំឆ្លាតវៃ

គណនី​សន្សំ​ឆ្លាត​វៃ គឺ​ជា​គណនី​សន្សំ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អតិថិជន​រីករាយ​នឹង​ទទួល​បាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់​តាម​រយៈ​ការ​ដាក់​ប្រាក់​ជា​ប្រចាំ មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល និង​អាច​បត់​បែន​បាន​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ លើស​ពី​នេះ​គណនី​សន្សំ​ឆ្លាត​វៃ ងាយ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​សាច់​ប្រាក់ ដែល​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​គណនី​សម្រាប់​ផែន​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រយៈ​ពេល​វែង​ ជា​មួយ​និង​ការ​ទូទាត់​អត្រាការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ត្រីមាស។

លក្ខណៈពិសេស

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់បើកគណនីដំបូង

១០០

៤០០.០០០

សមតុល្យអប្បបរមា

១០០

៤០០.០០០

ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាប្រចាំខែ

៥០

២០០.០០០

អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

រហូតដល់ ៣,៥០%
ការទូទាត់ការប្រាក់

ទូទាត់ជារៀងរាល់មួយត្រីមាសម្ដងទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក

បញ្ជាក់៖
⮚   ការកំណត់ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ (ដោយមិនកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់)

  •     ២ដង ក្នុងមួយខែ ដោយមិនកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ សម្រាប់អតិថិជនទូទៅ
  •     ៣ដង ក្នុងមួយខែ ដោយមិនកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ សម្រាប់អតិថិជន ស្ត្រីក្នុងវិស័យអាជីវកម្ម

⮚   អត្រាការប្រាក់អាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារដោយមិនត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានជាមុនដល់អតិថិជន។

អត្ថប្រយោជន៍

•    អត្រាការប្រាក់កើនខ្ពស់ជាប្រចាំថ្ងៃ
•    សមស្របជាមួយផែនការសន្សំរយៈពេលវែង
•    អ្នកអាចចុះឈ្មោះបើកគណនីនៅលើប្រពន្ធ័ឌីជីថល i-Banking និង Mobile Banking
 

លក្ខខណ្ឌ

រូបវន្តបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ (និវាសនជន និង អនិវាសជន)
•    ឯកសារតម្រូវ
-    អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានសុពលភាព ឬ
-    លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព ឬ ឯកសារផ្សេងទៀត (ករណីចាំបាច់)
•    បំពេញទម្រង់ស្នើរសុំរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា
•    មិនអនុវត្តសម្រាប់អតិថិជនសាជីវកម្ម
 

របៀបបើកគណនី

សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ២៤ម៉ោង +855 (0) 23/81 999 010 ឬ customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកលើទម្រង់សួរព័ត៌មានបានដោយឆាប់រហ័ស។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈដ៏ឆាប់។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចទីនេះ