ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈ VISA B2B Connect

ឥឡូវនេះ ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់ជូនអតិថិជនសាជីវកម្ម និងអាជីវកម្មនូវការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈ VISA B2B Connect ដែលជាដំណោះស្រាយទូទាត់ឆ្លងប្រទេសដ៏ងាយស្រួល។

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសាជីវកម្មឆ្លងប្រទេសបានយ៉ាងរហ័ស និងសុវត្ថិភាពទៅកាន់ជាងបណ្តា 90 ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក។ ដែលមានសរុបដល់ទៅ 8 រូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗគ្នា៖ ដុល្លារអាមេរិច ថៃបាត យ៉េន អឺរ៉ូ ផោន ដុល្លារអូស្រា្តលី ដុល្លារសិង្ហបុរី និង ដុល្លារហុងកុង។
 
ឥឡូវនេះ សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈ VISA B2B Connect មាននៅតាមគ្រប់បញ្ជរសាខារបស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ទូទាំងប្រទេស។

អ្នកអាចទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣/០៨១ ៩៩៩ ០១០ ឬទៅកាន់សាខាដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត!

អំពី VISA B2B Connect
Visa B2B Connect គឺជាដំណោះស្រាយទូទាត់ពាណិជ្ជដែលជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់ ពីធនាគារទៅធនាគារ ធ្វើឱ្យការទូទាត់កាន់តែលឿន សាមញ្ញ និងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។

អត្ថប្រយោជន៍នៃ VISA B2B Connect៖

  • បទពិសោធន៍អតិថិជនកាន់តែប្រសើរឡើង 
  • ចុងក្រោយបំផុត៖ ផ្តល់ការទូទាត់ដែលមិនអាចដកហូតវិញបានក្នុងតម្លៃពេញគ្រប់ពេល
  • ការប៉ាន់ស្មាន៖ ដឹងច្បាស់ថានៅពេលណាដែលទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្ញើ
  • តម្លាភាព៖ ដឹងពីថ្លៃសេវា និងអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណបរទេសតាំងពីដើមដំបូង

កាត់បន្ថយការចំណាយ

  • តំណរភ្ជាប់តែមួយ៖ ការតភ្ជាប់តែមួយទៅកាន់បណ្តាញសកលដោយមិនគិតថ្លៃអន្តរការី

សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព

  • សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត ៖  ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកចូលរួមដែលស្គាល់ហើយប្រើប្រាស់ការពិនិត្យបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់សុវត្ថិភាពការទូទាត់ ដែលបានពង្រឹង
  • ទិន្នន័យសម្បូរបែប៖ ការផ្ញើសារដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្តាញជួយសម្រួលដល់ការដោះស្រាយករណីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

រូបិយប័ណ្ណ

ថ្លៃកម្រៃជើងសារ

ថ្លៃបណ្តាញ

-

អត្រា

SHAOUR
USDKHRUSDKHRUSD

KHR

USD

0.15 %, អប្បបរមា USD 10

អប្បបរមា. KHR 40,000

USD 15 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

KHR 60,000

USD 45 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

KHR 180,000

JPY

0.20 %, អប្បបរមា JPY 2,500

មានតម្លៃស្មើរ

មិនមាន

មិនមាន

JPY 3,000 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

មានតម្លៃស្មើរ

THB

0.20 %, អប្បបរមា THB 500 ឬស្មើរនឹង USD/KHR

មានតម្លៃស្មើរ

THB 600 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

មានតម្លៃស្មើរ

THB 1,100 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

មានតម្លៃស្មើរ

EUR

0.16% អប្បបរមា USD10

អប្បបរមា KHR 40,000    

USD 15 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

មិនមាន

USD 50 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

KHR 200,000

GBP

0.16% អប្បបរមា USD10

អប្បបរមា KHR 40,000

USD 15 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

មិនមាន

USD 50 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

KHR 200,000

AUD

0.16% អប្បបរមា USD10

អប្បបរមា KHR 40,000

USD 15 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

មិនមាន

USD 50 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

KHR 200,000

SGD

0.20% អប្បបរមា USD10

អប្បបរមា KHR 40,000

USD 15 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

មិនមាន

USD 50 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

KHR 200,000

HKD

0.20% អប្បបរមា USD10

អប្បបរមា KHR 40,000

USD 15 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

មិនមាន

USD 50 ឬស្មើរនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀត

KHR 200,000