ទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញរហូតដល់ ១០%

ព័ត៌មានអំពីប្រូម៉ូសិន៖ អតិថិជនរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា នឹងទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញរហូតដល់ ១០% ក្នុងការកក់កន្លែងស្នាក់នៅ
ទី១៖ បង្កើតគណនី Booking.com
ទី២៖ ជ្រើរើសកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានបញ្ជាក់ទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញ
ទី៣៖ ធ្វើការកក់ទុក និង ទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈកាតរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា
ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមានសុពលភាព៖

សុពលភាព

ចាប់ពី 

រហូតដល់

រយៈពេលកក់

ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤

លក្ខខណ្ឌ៖
១. ការផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់កាតរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ទាំងអស់
២. រាល់ការកក់ទុកត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈ Booking.com/VisaKH*  រួមមាន៖
•    ចុះឈ្មោះ ឬ ចូលក្នុងគណនី Booking.com
•    ជ្រើសរើសបន្ទប់ស្នាក់នៅ កាលបរិច្ឆេទ ប្រភេទបន្ទប់ ដើម្បីដឹងពីតម្លៃនិងប្រាក់ទទួលបានត្រលប់មកវិញ
•    ប្រើកាតតាមលក្ខខណ្ឌដើម្បីបញ្ចប់ការកក់
៣. ការកក់ដែលប្រើប្រាស់តាមកម្មវិធី Booking.com មិនមានសិទ្ធិទទួលបានប្រម៉ូសិននេះទេ
៤. ការកក់ដែលលុបចោល ឬ មិនបង្ហាញខ្លួន មិនអាចប្រើប្រាស់បានទេ
៥. ប្រាក់រង្វាន់នឹងផ្តល់ជូនយូរបំផុត ៦៧ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការស្នាក់នៅ។ ម្ចាស់ប័ណ្ណអាចពិនិត្យមើល 'Rewards & Wallet' សម្រាប់ស្ថានភាពនៃប្រាក់ទទួលត្រលប់មកវិញ
៦. ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងប័ណ្ណដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែក 'Rewards & Wallet' របស់ Booking.com។ ផ្នែកនេះអាចចូលបានដោយចុចលើ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន> ការកក់> 'Rewards & Wallet'
៧. ការស្នាក់នៅដែលមិនទទួលយកការទូទាត់ប័ណ្ណ គឺមិនមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូននេះទេ ដែលមានដូជាការស្នាក់នៅដែលទទួលយកតែសាច់ប្រាក់ និងមិនមានផ្លាក "ទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញ" ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជី
៨. រាល់លក្ខខណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះ គិតត្រឹមថ្ងៃនៃការកក់ទុកតែប៉ុណ្ណោះ មិនគិតថ្ងៃដែលផុតកំណត់នោះទេ
៩. សម្រាប់ការសាកសួរនិងចម្ងល់ផ្សេងៗ អ្នកអាចទាក់ទងសេវាកម្មអតិថិជនតាមតំណភ្ជាប់ www.booking.com/content/contact-us.html
១០. Booking.com និង វីសា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
១១. ការផ្តល់ជូននេះគឺយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ Booking.com។ Booking.com និង វីសា មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើបញ្ហាដែលកើតមានទាក់ទងទៅនឹងការផ្តល់ជូននេះ
១២. ក្នុងករណីដែលភាពមិនដូចគ្នារវាងកំណែជាភាសាអង់គ្លេសនិងការបកប្រែភាសាណាមួយ យើងនឹងយកភាសាអង់គ្លេសជាផ្លូវការ។