ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ការស្នើសុំប័ណ្ណឥទានរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកប័ណ្ណឥណទានដ៏ល្អបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក ដែលប្រកបដោយភាពបត់បែន  សុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួល?
ប័ណ្ណឥណទានវីសារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់បំពេញតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុភ្លាមៗរបស់លោកអ្នក។ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធឈីបចុងក្រោយ ប័ណ្ណឥណទានវីសារបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ ផ្តល់ជូននូវភាពងាយស្រួល រហ័សទាន់ចិត្ត និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់គ្រប់កាលៈទេសៈ មិនថាការទូទាត់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត ឬប្រតិបត្តិការនៅក្នុងហាងដោយផ្ទាល់
ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងងាយស្រួល។
សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនទាន់មានប័ណ្ណឥទានរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះស្នើសុំបានឥឡូវនេះបាន។
សុពលភាពនៃការផ្ដល់ជូនពិសេស :  គិតចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ២០២៣

កំរៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ-សម្រាប់ប័ណ្ណដើម

ឆ្នាំទី១  – ឥតគិតថ្លៃ
ឆ្នាំទី២ – ៥០%  (2)
ឆ្នាំទី៣ – ៥០%  (3)

(2) អតិថិជនតម្រូវឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងតិច ១២ ដងក្នុងឆ្នាំទី ១
(3) អតិថិជនតម្រូវឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងតិច ២០ ដងក្នុងឆ្នាំទី ២

កំរៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ-សម្រាប់ប័ណ្ណរង

ឥតគិតថ្លៃ រហូតដល់ពីរប័ណ្ណ (កំរិតឥណទានរួមជាមួយម្ចាស់ប័ណ្ណដើម)

CBC

ឥតគិតថ្លៃ

ការផ្តល់ជូនពិសេស

1.    រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ត្រឡប់វិញ ៥% ឬ ៥ដុល្លារលើប្រតិបត្តិការលើកដំបូង
2.    ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញឥតដែនកំណត់
3.    រីករាយជាមួយសាលរង់ចាំនៅព្រលានយន្តហោះជាង ១០០០ កន្លែង
4.    ធានារ៉ាប់រងលើការធ្វើដំណើរ
5.    ទទួលបានសេវាប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុ ឬការធ្វើដំណើរជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកសេវា ២៤/៧

 

1.    ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន

 • នីតិបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាព

2.    ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល
ក. បុគ្គលិក

 • មានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែយ៉ាងតិច ៥០០ ដុល្លារ
 • លិខិតបញ្ជាក់ការងារ (ឈ្មោះអ្នកស្នើសុំ, ប្រាក់បៀវត្សរ៍, មុខតំណែង, រយ:ពេលនៃការធ្វើការ)
 • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល (របាយការណ៍ធនាគារ ឬប័ណ្ណប្រាក់បៀវត្សវ៍ នៅអំឡុងពេល ៣ ខែចុងក្រោយ)
 • មានអតីតភាពការងារយ៉ាងតិច ៣ ខែ
 • ឯកសារបន្ថែមប្រសិន បើចាំបាច់

ខ. អាជីវករ

 • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល (របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ ឬរបាយការណ៍ធនាគារយ៉ាងតិច ៦ ខែ)
 • កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម/ប័ណ្ណប៉ាតង់
 • ឯកសារបន្ថែម ប្រសិនបើចាំបាច់
 • សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
 • សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ សូមមេត្តាចូលមកកាន់គេហទំព័រ https://www.sathapana.com.kh/km/locations/
 • ឬលោកអ្នកអាចបំពេញពាក្យស្នើសុំ តាមអ៊ិនធឺណែតយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទីនេះ។ ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងលោកអ្នកឱ្យបានឆាប់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។