បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% ពេលបង់ថ្លៃធ្វើដំណើរជាមួយ Nham24 ride-hailing តាមប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា

ធនាគារ ស្ថាបនា និងក្រុមហ៊ុនវីសា មានការផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនដ៏ពិសេសលើថ្លៃធ្វើដំណើរជាមួយ Nham24 ride-hailing។ អតិថិជនរបស់ស្ថាបនាទាំងអស់ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% ភ្លាមៗ ឬរហូតដល់ ១.៥ដុល្លារ រាល់ពេលធ្វើដំណើរតាម Nham24 ride-hailing ហើយទូទាត់តាម​ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា។

ផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ២០២៣ ឬរហូតដល់អស់ថវិកាកំណត់។

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  • ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះ ផ្ដល់ជូនសម្រាប់ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា គ្រប់ប្រភេទ (ប័ណ្ណឥណពន្ធ ប័ណ្ណឥណទាន និងប័ណ្ណនិម្មិត)
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ សម្រាប់តែការធ្វើដំណើរជាមួយ Nham24 ride-hailingតែប៉ុណ្ណោះ (សម្រាប់សេវាកម្ម Tuk Tuk ម៉ូតូកង់បី និងរថយន្ត)
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើប័ណ្ណវីសា (ប័ណ្ណវីសា ដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Nham24)
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលអ្នក checkout
  • មិន​កំណត់​ចំនួន​ដង​នៃ​ការ​ជិះ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​អតិថិជន​ឡើយ​
  • បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៦.០០០រៀល សម្រាប់ការជិះក្នុងមួយលើក
  • ការផ្ដល់ជូននេះ មានចំនួនកំណត់ត្រឹមតែ ១០.០០០ រង្វាន់​ ហើយយើង​ផ្ដល់​ជូន​តាម​គោលការណ៍​ “​មក​មុន​ បាន​មុន”​

សម្រាប់អតិថិជន Nham24 ដែលមិនទាន់មាន ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា នៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Nham24

សម្រាប់អតិថិជន  Nham24 ដែលមាន ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនាស្រាប់ នៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Nham24

ជំហានទី១៖ ជ្រើសរើស “Payment Method”

ជំហានទី២៖ ជ្រើសរើស “Add Bank or Card”

ជំហានទី៣៖ ជ្រើសរើស “Choose your Bank Cards”

ជំហានទី៤៖ ជ្រើសរើស “Visa Card”

ជំហានទី៥៖ បំពេញព័ត៌មានរបស់ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា

ជំហានទី៦ ដាក់ “Set as default”

ជំហានទី៧៖ ការបញ្ចុះតម្លៃ នឹងទទួលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នក checkout

ជំហានទី១៖ ជ្រើសរើស “Payment Method”

ជំហានទី២៖ ចុចលើ ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ដែលបានរក្សាទុកស្រាប់់ ដើម្បីធ្វើការទូទាត់

ជំហានទី៣៖ ការបញ្ចុះតម្លៃ នឹងទទួលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នក checkout

ធនាគារ ស្ថាបនា ក្រុមហ៊ុន Visa និង Nham24 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជា​មុន​ឡើយ​។

ស្នើសុំប័ណ្ណឥឡូវនេះ?

  • សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ ២៤ម៉ោងតាមរយៈលេខ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។
  • សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងខ្ញុំសូមចុចទីនេះ