ការផ្ដល់ជូនពិសេស “គ្មានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធ”

កញ្ចប់ប្រម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ប័ណ្ណឥណពន្ធ របស់ធនាគារ ស្ថាបនា! បើកគណនីជាមួយយើងឥឡូវនេះ អ្នកនឹងទទួលបានប័ណ្ណឥណពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ និងទទួលបានការលើកលែងថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំចំពោះ២ឆ្នាំដំបូង ព្រមទាំងបានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជា ទឹកប្រាក់ត្រឡប់ឥតដែនកំណត់ សាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ៥%លើការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណលើកដំបូង និងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៥០%ជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់យើង។

កម្មវិធីផ្តល់ជូន៖    
ស្នើសុំឥឡូវនេះ ដោយគ្រាន់តែមកកាន់សាខាដែលនៅជិតអ្នកបំផុតដើម្បីបំពេញបែបបទស្នើសុំ 

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូន៖        
ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថប្រយោជន៍

• មិនគិតកម្រៃសេវាសម្រាប់ឆ្នាំទី១និង ទី២
• ទឹកប្រាក់ត្រឡប់ឥតដែនកំណត់រាល់ពេលធ្វើប្រតិបត្តិការ
• សាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ៥% លើការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណលើកដំបូង
• ផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពដោយពុំចាំបាច់ដាក់ប្រាក់តាមខ្លួនច្រើន
• អាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ាស៊ីនអេធីអឹមជាង២លានទីតាំងនៅទូទាំងពិភពលោក
• អាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដែលមានស្លាកសញ្ញា “Plus” នៅទូទាំងពិភពលោក
• រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីដៃគូសហការរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា
• រីករាយជាមួយដៃគូសហការជាង ៤០ លានរបស់ VISA នៅទូទាំងពិភពលោក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

• សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០
• សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ សូមមេត្តាចូលមកកាន់គេហទំព័រ www.sathapana.com.kh/km/locations/
• ឬលោកអ្នកអាចបំពេញពាក្យស្នើសុំ តាមអ៊ិនធឺណែតយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទីនេះ។ ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងលោកអ្នកឱ្យបានឆាប់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។


* លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត