កម្មវិធី "បើកគណនីឈ្នះរង្វាន់ Apple Watch Series 6រៀងរាល់ខែ"

*** ពណ៌នាឡិកាសម្រាប់តែដាក់ផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ពណ៌ដែលប្រគល់ជូននឹងផ្អែកលើស្តុកដែលមានជាក់ស្តែង។ ***

ព័ត៌មានពីកម្មវិធី៖ រង្វាន់នាឡិកា Apple Watch Series 6 នឹងត្រូវផ្តល់ជូនអតិថិជនថ្មីដែលមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ចំនួន ៣នាក់ ជារៀង​រាល់​ខែ ដែលបានបើកគណនីជាមួយ ធនាគារ ស្ថាបនា។​

សុពលភាពកម្មវិធី៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។

វិធីងាយៗ ដើម្បីមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់នាឡិកា Apple Watch Series 6៖

  • ធ្វើការបើកគណនីដែលត្រូវបានណែនាំក្នុងកម្មវិធី
  • ដើម្បីទទួលបានឱកាសផ្សងសំណាង៖

                       - តម្កល់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី ១០ដុល្លាអាមេរិក ឡើងទៅ។

                       - ធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ទឹកប្រាក់តាមរយៈ Sathapana Mobile យ៉ាងតិច​ចាប់​ពី​មួយ​ដង​ឡើងទៅ។

លក្ខខណ្ឌ៖

 

១.  កម្មវិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់តែអតិថិជនថ្មី (មានលេខសម្គាល់អតិថិជនថ្មី) ដែលបានបើក​​គណនី​បុគ្គល​ដូចខាង​ក្រោម៖

  • គណនីបញ្ញើសន្សំ

  • គណនីបញ្ញើចរន្ត

  • គណនីចរន្តផ្លឺស

  • គណនីសន្សំឆ្លាតវៃ

  • គណនី ស្ថាបនា ព្រីមារណ៍

  • គណនី អនឡាញ

២.  អតិថិជនបង្កើតគណនីថ្មី តម្រូវឱ្យធ្វើការតម្កល់ប្រាក់ចំនួន ១០ដុល្លាអាមេរិក និងធ្វើ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ទូទាត់ទឹកប្រាក់តាមរយៈ Sathapana Mobile យ៉ាងតិចចាប់ពី១ដងឡើងទៅ(ទូទាត់វិក្កយបត្រ និង ស្ថាបនា ផេ) ព្រមគ្នាក្នុង​អំឡុង​ខែ​ដែល​បង្កើតគណនី ដើម្បីមានសិទ្ធិបន្តក្នុងការចាប់រង្វាន់ពីកម្មវិធី។

៣.  អតិថិជនត្រូវរក្សាសមតុល្យទឹកប្រាក់យ៉ាងតិចចំនួន ១០ដុល្លាអាមេរិក នៅក្នុងគណនី​គិតត្រឹម​ថ្ងៃចាប់​រង្វាន់។

៤.   អ្នកឈ្នះរង្វាន់ចំនួន៣នាក់ នឹងត្រូវជ្រើសរើសជារៀងរាល់ខែ។

៥.   អតិថិជននៃគណនីថ្មីមានសិទ្ធិទទួលបានឱកាសផ្សងសំណាងតែមួយដង គឺនៅក្នុងអំឡុងខែដែលគណនីត្រូវបានបើក។

៦.   ការចាប់រង្វាន់នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តិឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទីមួយនាខែបន្ទាប់ តាមរយៈប្រព័ន្ធចាប់រង្វាន់​អេឡិច​ត្រូនិច។​

៧.  រង្វាន់នាឡិកា Apple Watch Series 6 នឹងប្រគល់ជូនអ្នកឈ្នះ​ក្នុងរយៈ​ពេល​មួយសប្តាហ៍​ក្រោយ បន្ទាប់ពីថ្ងៃចាប់រង្វាន់ ហើយអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវ​បានប្រកាសនៅក្នុងគេហ​ទំព័រ​ហ្វេស​ប៊ុក​ផ្លូវការ​របស់ ធនាគារ ស្ថាបនា។

​៨.  ធនាគារ ស្ថាបនា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌ និងការសម្រេចចិត្ត។

 

Makes Your Life Better