ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹកដោយមិនគិតកម្រៃសេវា

  • ប្រម៉ូសិន : ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹករបស់អ្នកដោយមិនគិតថ្លៃសេវានៅតាមរយៈសាខាធនាគារ ស្ថាបនា ឬ តាមរយៈ Sathapana Mobile
  • សុពលភាព : ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់មានការជូនដំណឹង
  • ទីតាំង : សម្រាប់តែនៅតាមបណ្តាសាខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅប៉ុណ្ណោះ
  • ទំនាក់ទំនង​ : +855 (0) 23/81 999 010
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Sathapana Mobile