ឈ្នះរង្វាន់ iPhone 13 Pro Max គ្រាន់តែធ្វើប្រតិបត្តិការតាម ស្ថាបនា ម៉ូបាល

ដើម្បីអបអរសាទរនូវការដាក់ដំណើរការ ស្ថាបនា ម៉ូបាល រូបរាងថ្មី អ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះ iPhone 13 Pro Max 256 GB  ដោយគ្រាន់តែធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយតាមរយៈ ស្ថាបនា ម៉ូបាល។
នៅចាំអីទៀត! ធ្វើប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើន នឹងមានឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើន!
ដោនឡូតប្រើប្រាស់ ស្ថាបនា ម៉ូបាល ឥឡូវនេះ!

លក្ខខណ្ឌកម្មវិធី
សុពលភាព៖ ចាប់ពី ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។
អ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលរួម៖ អតិថិជនចាស់ និងថ្មី ដែលប្រើប្រាស់ ស្ថាបនា ម៉ូបាល (បុគ្គលិកមិនត្រូវបានចូលរួម)។

 1. ជ្រើសរើសតែអតិថិជនចំនួន ៣០០នាក់ ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការច្រើនជាងគេ តាមរយៈស្ថាបនា ម៉ូបាល ដូចខាងក្រោម នឹងមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការចាប់រង្វាន់៖
  • ទូទាត់វិក្កយបត្រ
  • ផ្ទេរប្រាក់
  • បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ
  • ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីន អេធីអឹម តាមរយៈលេខកូដ
 2. អតិថិជន៣០០នាក់ដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការចាប់រង្វាន់ មានតែអតិថិជន៣នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់។
 3. ការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច នៅសប្តាហ៍ទី១នៃខែបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទប្រូម៉ូសិនបានបញ្ចប់។
 4. ធនាគារ ស្ថាបនា នឹងទាក់ទងទៅកាន់អតិថិជនឈ្នះរង្វាន់ ដែលបានប្រកាសនៅលើហ្វេសប៊ុកផេករបស់ធនាគារ។
 5. ធនាគារ ស្ថាបនា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬ លុបចោលកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។