ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់កម្មវិធី ឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកកម្មវិធីពិសេសដែលអាចផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវកម្ចីដែលមិនត្រូវការទ្រព្យតម្កល់មែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ធនាគារ ស្ថាបនា យើងនឹងផ្ដល់នូវសេវាកម្មជាទីគាប់ចិត្ត។ 

សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធី ឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មនៅខាងក្រោមនេះ 

កម្មវិធី ឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម

លក្ខខណ្ឌ

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម/អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

រូបិយប័ណ្ណ 

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក/ ប្រាក់រៀល

រយ:ពេលអាជីវកម្ម

ប្រតិបត្តិការមិនតិចជាង ៣ឆ្នាំ

អត្រាការប្រាក់

ត្រឹមតែ ០,៨៨% ក្នុងមួយខែ

រយៈពេលកម្ចី

រហូតដល់ ៧ ឆ្នាំ 

ការបង់សងរំលោះ

មានភាពបត់បែន

***លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
•  សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ 
•  សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ www.sathapana.com.kh/km/locations/