ការផ្តល់ជូនពិសេសបំផុតជាមួយឥណទានជាប្រាក់រៀល‌‌‌‌!

ជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា ពួកយើងផ្ដល់ជូននូវឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន ឬ អាជីវកម្មជាប្រាក់រៀល‌‌‌‌ដែលមានអត្រាការប្រាក់ពិសេស ជាមួយនឹងភាពងាយស្រួល និងភាពបត់បែនយ៉ាងសមស្រប ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ឥណទានខ្នាតតូចប្រាក់រៀល

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់រៀល

អត្រាការប្រាក់

ចាប់ពី ០,៧០% ក្នុង១ខែ

ទំហំកម្ចី

រហូតដល់ ៨០០.០០០.០០០ រៀល

រយៈពេលកម្ចី

រយះពេលវែងមានភាពបត់បែន

ការសងត្រឡប់

មានភាពបត់បែន

ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ

ប្លង់ទន់ និង ប្លង់រឹង

***លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

•  សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ 
•  សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ www.sathapana.com.kh/km/locations/