ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ថ្មីពិសេសសម្រាប់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

វាជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនពីការវិនិយោគប្រាក់របស់អ្នក។  ចាប់ពីពេលនេះ លោក​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​យ៉ាង​ពិសេស​រហូត​ដល់​៨%ប្រចាំឆ្នាំ​ទាំង​ប្រាក់រៀល និង ប្រាក់ដុល្លារ សម្រាប់អតិថិជនដាក់ប្រាក់សន្សំ ក្នុងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់។ សូមអញ្ជើញទៅបើកគណនីថ្មី សម្រាប់បញ្ញើមានកាលកំណត់ នៅតាមសាខាធនាគារ ស្ថាបនា ណាមួយដែលនៅក្បែរលោកអ្នកបំផុត!

ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

លក្ខណៈពិសេស

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារ/រៀល

អត្រាការប្រាក់

រហូតដល់ ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ចំនួន

ចាប់ពី ៥.០០០ដុល្លារ

រយ:ពេល

១២ខែ និង ២៤ខែ

លក្ខខណ្ឌអត្រាការប្រាក់

អត្រាការប្រាក់ចុងគ្រា

លក្ខខណ្ឌចូលរួម

  • សម្រាប់អតិថិជនទាំងចាស់និងថ្មី និងបុគ្គលិករបស់ធនាគារ ស្ថាបនា
  • សម្រាប់អតិថិជនព្រីមារណ៍
  • សម្រាប់ការបើកគណនីមានកាលកំណត់ថ្មី
  • សម្រាប់ទឹកប្រាក់ថ្មី (រាប់បញ្ចូលគណនីមានកាលកំណត់ដល់ថ្ងៃកំណត់)
  • មិនអនុញ្ញាតអោយមានការផ្ដល់នូវអត្រាការប្រាក់ពិសេសបន្ថែមក្នុងរយ:ពេល ប្រូម៉ូសិន រួមញ្ចូលអត្រាការប្រាក់ពិសេសដែលផ្តល់ជូនអតិថិជនព្រីមារណ៍
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៃការបើកគណនីមានកាលកំណត់ក្នុងអំឡុងពេល ប្រូម៉ូសិន ត្រូវបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលបានចែងដោយនាយកដ្ឋាន ធានាគុណភាពរបស់សាខា។

របៀប​ស្នើរសុំ

  • សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ២៤ម៉ោងតាមរយៈលេខ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ ឬ customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។
  • សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងខ្ញុំសូមចុច​ទី​នេះ