កម្មវិធីបន្ថែមឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលមានស្រាប់របស់ធនាគារ ស្ថាបនា

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកកម្មវិធីពិសេស ដែលអាចផ្តល់ជូននូវកម្ចីបន្ថែមដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យតម្កល់មែនទេ? ជាមួយ ធនាគារ ស្ថាបនា យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មពិសេសដល់អតិថិជនចាស់របស់យើង ដែលកំពុងតែត្រូវការដើមទុនបន្ថែមជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាប។

លក្ខណៈពិសេស

កម្មវិធីបន្ថែមឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម

លក្ខខណ្ឌ 

អតិថិជនដែលមានស្រាប់របស់ធនាគារ ស្ថាបនា

រូបិយប័ណ្ណ 

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក/ ប្រាក់រៀល

រយ:ពេលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

មិនតិចជាង ៣ឆ្នាំ

អត្រាការប្រាក់

អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង

រយៈពេលកម្ចី

រហូតដល់ ៧ ឆ្នាំ

ការសងត្រឡប់

មានភាពបត់បែន

***លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

របៀប​ស្នើរសុំ

•  សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ២៤ម៉ោងតាមរយៈលេខ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ ឬ customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។
•  សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងខ្ញុំសូមចុច​ទី​នេះ