សាខាផ្សារធំថ្មីចាប់បើកដំណើរការហើយ ជាមួយការផ្ដល់ជូនពិសេសជាច្រើន

ដើម្បីបំពេញកំណើនតម្រូវការអតិថិជនរបស់យើង ធនាគារ ស្ថាបនា បានដាក់ឲ្យដំណើរការ សាខាថ្មីមួយបន្ថែមទៀត ដែលមានភាពឆ្នៃប្រឌិតថ្មី សម្រាប់អតិថិជនដែលរស់នៅក្រុងភ្នំពេញ ជាពិសេសនៅតំបន់ផ្សារធំថ្មី។ សាខាថ្មីនេះ ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការចាប់ពីទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ តទៅ។

អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ ដែលបើកគណនីនៅសាខាផ្សារធំថ្មីរបស់យើង នឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនជាពិសេស លើផលិតផលប្រាក់បញ្ញើ និងកម្ចីមួយចំនួនរហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាថ្មីរបស់យើងថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសខាងក្រោមនេះ!

គណនីសន្សំឆ្លាតវៃ

  • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេសរហូតដល់ 3.75% ក្នុងមួយឆ្នាំ

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

  • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 8%
  • រីករាយជាមួយអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ដោយមិនកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលដែលអាចបត់បែនបាន។

កម្មវិធីឥណទានគេហដ្ឋានឆ្លាតវៃ និងភាពជាដៃគូ 

  • អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែងត្រឹមតែ 0.54%
  • មិនគិតថ្លៃពិន័យ
  • មិនគិតថ្លៃកម្រៃរដ្ឋបាល

កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម 

  • អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែងត្រឹមតែ 0.88%
  • មិនគិតថ្លៃកម្រៃរដ្ឋបាល

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្ដល់ជូននេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាថ្មីរបស់យើងនៅ ផ្សារធំថ្មី ដោយគោរពតាម លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ។

របៀប​ស្នើរសុំ