កម្មវិធី Merchant Award

ដើម្បីលើកទឹកចិត្ដដល់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង ធនាគារ ស្ថាបនា នឹងរៀបចំកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ជាច្រើនរង្វាន់ដើម្បីប្រគល់ជូនដល់ពួកគេ​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​កម្ម​ធនាគារ​របស់​យើង​។

រយៈពេលប្រូម៉ូសិន៖ ចាប់ពីខែតុលា រហូតដល់ ខែធ្នូ

ថ្ងៃចាប់រង្វាន់

 • ចុងខែតុលា
 • ចុងខែវិច្ឆិកា
 • ចុងខែធ្នូ

រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត

រង្វាន់សម្រាប់ Smart Business

 • ឈ្នះទឹកប្រាក់ ៦០០.០០០ រៀល ចំនួន៣០រង្វាន់
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ពី ធនាគារ ស្ថាបនា

រង្វាន់សម្រាប់ Cashless

 • ឈ្នះទឹកប្រាក់ ១០០.០០០ រៀល ចំនួន១២០រង្វាន់
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ពី ធនាគារ ស្ថាបនា

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

សម្រាប់ Smart Business

 • ប្រើប្រាស់ POS Machine និង KHQR របស់ ធនាគារ ស្ថាបនា
 • ចំនួនប្រតិបត្ដិការច្រើនជាងគេ
 • តាំងបង្ហាញស្លាកសញ្ញារបស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ទៅដល់អតិថិជន
 • ផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃទៅដល់អតិថិជនរបស់ ធនាគារ ស្ថាបនា។

សម្រាប់ Cashless

 • ប្រើប្រាស់ KHQR របស់ ធនាគារ ស្ថាបនា
 • លើកទឹកចិត្តអតិថិជនឱ្យទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ ស្ថាបនា ម៉ូបាល
 • តាំងបង្ហាញស្លាកសញ្ញារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ទៅដល់អតិថិជន
 • ត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់១៥ប្រតិបត្ដិការផ្សេងៗគ្នាក្នុងមួយខែ។

* ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។
* បុគ្គលិក ធនាគារ ស្ថាបនា មិនមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិសេសនេះទេ។
* ធនាគារ ស្ថាបនា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh ។

សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងសូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ https://www.sathapana.com.kh/km/locations/