ប្រូម៉ូសិនបន្ត! ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការជាមួយ ស្ថាបនា ម៉ូបាល!

ថ្លៃសេវាមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកទៀតទេ! សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ ស្ថាបនា ម៉ូបាល ឥឡូវនេះអតិថិជនអាចរីករាយជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិន “ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការ” ពី ស្ថាបនា ម៉ូបាល  ដែលទើបតែឈ្នះពានរង្វាន់  ជាមួយនឹងមុខងារទំនើប និងកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាធនាគារចល័តដ៏រឹងមាំ។
សម្រាប់អ្នកមិនទាន់មាន ស្ថាបនា ម៉ូបាល ទាញយក ឥឡូវនេះ!

លក្ខខណ្ឌកម្មវិធី

  • សុពលភាព៖ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។
  • សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃសេវានៃប្រូម៉ូសិននេះរួមមាន៖

១. ការផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារក្នុងស្រុកតាមរយៈប្រព័ន្ធបាគង

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

ដែនកំណត់ទំហំទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ

កម្រៃសេវា

ប្រាក់រៀល

រហូតដល់ ២០០.០០០.០០០

ឥតគិតថ្លៃ

ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ ៥០.០០០

២. ការទូទាត់ប្រាក់ ឬ ផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារតាមរយៈ KHQR

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

ដែនកំណត់ទំហំទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ

កម្រៃសេវា

ប្រាក់រៀល

រហូតដល់ ៤០០.០០០.០០០ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

ឥតគិតថ្លៃ

ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ ១០០.០០០ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

 

៣. ការទូទាត់វិក្កយបត្រ

  • អគ្គិសនីកម្ពុជា (គ្រប់រាជធានី/ខេត្ត)
  • រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
  • រដ្ឋាករស្វយ័តគ្រប់គ្រងសំរាម និងសំណល់រឹង

* ធនាគារ ស្ថាបនា រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​លុប​ចោល​លក្ខខណ្ឌ​ទាំង​នេះ ឬ​បញ្ឈប់​កម្មវិធី​ប្រូម៉ូសិន​នេះ​នៅ​ពេល​ណា​មួយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​ជា​មុន។