ឥណទានគេហដ្ឋាន ឆ្លាតវៃ និង ភាពជាដៃគូ

តើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកដៃគូធនាគារ ដែលអាចផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវគេហដ្ឋានក្នុងក្តីសុបិន្តជាមួយកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងកាតឥណទាន ដែលផ្ដល់ជូនក្នុងកញ្ចប់តែមួយ? ធនាគារស្ថាបនាគឺនៅទីនេះដើម្បីជួយឱ្យក្តីសុបិន្តរបស់លោកអ្នកក្លាយជាការពិត។
ជ្រើសរើសកម្មវិធី ឥណទានគេហដ្ឋាន ឆ្លាតវៃ និង ភាពជាដៃគូ ជាមួយ
•    អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
•    ទំហំកម្ចី រហូតដល់ ៨៥%
•    រយៈពេលកម្ចី រហូតដល់ ២៥ ឆ្នាំ
•    ដំណើរការដាក់ពាក្យមានភាពងាយស្រួល
របៀបស្នើសុំ
•    សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
•    សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងសូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ https://www.sathapana.com.kh/km/locations/
•    ឬលោកអ្នកអាចបំពេញពាក្យស្នើសុំ តាមអ៊ិនធឺណែតយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទីនេះ។ ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងលោកអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

Makes Your Life Better