ទទួលបានកម្ចីជាកញ្ចប់ទាំងគេហដ្ឋានក្នុងក្តីស្រមៃ និងកម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយអត្រាការប្រាក់ពិសេស

ការផ្តល់ជូនសម្រាប់កម្មវិធី ឥណទានគេហដ្ឋាន ឆ្លាតវៃ និងភាពជាដៃគូនេះ អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកក្លាយជាម្ចាស់គេហដ្ឋានក្នុងក្តីស្រមៃ ព្រមទាំងជួយបំពេញតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរ។ តាមរយៈការផ្តល់ជូនកម្ចីនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេសត្រឹមតែ ០,៥៨% ប្រចាំខែ ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្នើសុំកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទូទាត់ប្រកបដោយភាពបត់បែនបានទៀតផង។ លោកអ្នកអាចស្នើសុំទំហំប្រាក់កម្ចីបានរហូតដល់ ១លាន ដុល្លារអាមេរិក ឬស្មើនឹង ៨០% នៃតម្លៃទ្រព្យធានា សម្រាប់រយៈពេលរហូតដល់ ២៥ ឆ្នាំ។


រយៈពេលប្រូម៉ូសិន៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។

លក្ខណៈពិសេ

Flexi Housing Loan Promotion

ផ្តល់ជូន

បុគ្គល (និវាសនជន)

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់រៀល/ដុល្លារអាមេរិក

ប្រភេទទ្រព្យធានា

ប្លង់ទន់ ឬ ប្លង់រឹង

ទំហំកម្ចី

រហូតដល់ ១លានដុល្លារអាមេរិក

អត្រាការប្រាក់

ចាប់ពី ០.៥៨% ក្នុងមួយខែ

រយៈពេលកម្ចី

រហូតដល់ ២៥ឆ្នាំ

ទំហំកម្ចីអតិបរិមា

អាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ ៨០% នៃតម្លៃសរុបទ្រព្យធានា

ការបង់សងរំលស់

មានភាពបត់បែន

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតនិងលក្ខណៈពិសេសត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់។

 

របៀប​ស្នើរសុំ