កញ្ចប់ភាពជាដៃគូអាជីវកម្ម

រីករាយជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដោយបើកគណនីប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់បុគ្គលិករបស់លោកអ្នក នឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសទៅលើផលិតផល ៣ ក្នុងកញ្ចប់តែមួយ។
តោះ! មកទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ពិសេសនេះអោយបានមុនថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

លក្ខណៈពិសេស៖

  • អត្រាការប្រាក់ទាបសម្រាប់ឥណទានគេហដ្ឋានឆ្លាតវៃ និង ភាពជាដៃគូ ហើយទទួលបានទំហំកម្ចីដល់ទៅ ៨០%
  • អត្រាការប្រាក់ទាបសម្រាប់ឥណទានប្រាក់បៀវត្សរ៍
  • អាចស្នើប័ណ្ណឥណទានរហូតដល់ទៅ ១ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក

ចុចទីនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

Makes Your Life Better