ឈ្នះ iPhone 11 (64GB) មួយគ្រឿង ដោយគ្រាន់តែបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ Sathapana Mobile

  • ប្រម៉ូសិន៖ អតិថិជនជ្រើសរើសបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈកម្មវិធី​ Sathapana Mobile  នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ iPhone 11​(64GB)  មួយគ្រឿង។
  • សុពលភាព៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤​ ខែ ឧសភា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ ២០២០។

លក្ខខណ្ឌ

  • កម្មវិធីនេះមានសុពលភាព និងផ្តល់ជូនចំពោះតែអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន​ មេនូឡាយហ្វ៍ តែប៉ុណ្ណោះ។
  • កម្មវិធីនេះសម្រាប់តែអតិថិជនក្រុមហ៊ុន​ មេនូឡាយហ្វ៍ ដែលធ្វើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈកម្មវិធី Sathapana Mobile ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ខែ ឧសភា ដល់ ថ្ងៃទី​ ០៤ ខែ​ កក្តដា ឆ្នាំ​ ២០២០​ តែប៉ុណ្ណោះ។
  • កម្មវិធីនេះមាន​រង្វាន់ចំនួន ១ គឺ ទូរស័ព្ទ iPhone 11 (64GB) មួយគ្រឿង​​
  • ក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី​ ១៤ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ ២០២០ សម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់នេះ
  • មានតែអតិថិជនមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះដែលមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់នេះ
  • ក្រុមហ៊ុន​ មេនូឡាយហ្វ៍ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ លុបចោល ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយ ដើម្បីបំពេញភាពត្រឹម​ត្រូវ​​ ​ឬសម្រប​តាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ​ដោយមិនមានការផ្តល់ដំណឹងជាមុនឡើយ។

ទំនាក់ទំនង៖ +855 (0) 23/81 999 010

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ iPhone 11 (64GB)