ប្រម៉ូសិន​តាម​រយៈ​ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា នៅលើ Khmum eShop

• ​ប្រម៉ូសិន ៖ ទទួលបានរង្វាន់កាន់តែច្រើនជាមួយប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា រាល់ការចំណាយចាប់ពី២០ដុល្លារអាមេរិកនៅលើ Khmum Mobile Application
- ដឹងជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ
- ទទួលបានប្រាក់ត្រលប់ទៅវិញ ៥ដុល្លារអាមេរិក ទៅក្នុងគណនី Khmum Wallet
- ជែលលងដៃមួយដបមានតម្លៃ ២ដុល្លារអាមេរិក
• សុពលភាព ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ
• ប្រូម៉ូសិននេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា;
• ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ចាប់ពី២០ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅសម្រាប់ការកុម្ម៉ង់ម្ដងនៅលើ Khmum eShop Mobile Application;
• ការផ្ដល់ជូន៥ដុល្លារអាមេរិក នឹងចូលទៅក្នុងគណនី Khmum Wallet សម្រាប់ការកុម្ម៉ង់លើកក្រោយ;
• ការផ្ដល់ជូនមានចំនួនកំណត់ ឬ មកមុនទទួលបានមុន;
•  ក្រុមហ៊ុន Visa និង Khmum eShop សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន;
• រាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឡើងដោយ Khmum eShop នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគ្មានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ។

Makes Your Life Better