ប័ណ្ណឥណទានវីសា

ប័ណ្ណឥណទានវីសាធនាគារ ស្ថាបនា បំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធឈីបដែលផ្តល់ជូននូវភាពងាយស្រួលរហ័សនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ ការទូទាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលស្របតាមបែបបទជីវិតនាសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្ន។ លោកអ្នកអាចទទួលភាពរីករាយជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើនរួមមានកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេស​ និងការប្រមូលសិនដ៏អស្ចារ្យនៅទូទាំងពិភពលោកពីធនាគារ ស្ថាបនា និង ក្រុមហ៊ុន VISA។​​ ដូចនេះ យើងខ្ញុំសូមណែនាំ និងគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកមករីករាយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសជាមួយនឹងឯកសិទ្ធផ្តាច់មុខដ៏អស្ចារ្យ​ដែលផ្តល់ជូន​តាមរយៈប័ណ្ណឥណទានវីសារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។

ប្រភេទប័ណ្ណឥណទានវីសារ ស្ថាបនា

 

កម្រៃសេវាប័ណ្ណ

កម្រៃ

ប្រភេទ

ប្រភេទប័ណ្ណ

ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា

ប័ណ្ណឥណទាន
វីសា CLASSIC 

ប័ណ្ណឥណទាន
វីសា GOLD 

ប័ណ្ណឥណទាន
វីសា

PLATINUM 

ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

សម្រាប់ប័ណ្ណគោល

ប្រចាំឆ្នាំ

៥ ដុល្លារ

១២ ដុល្លារ

៥០ ដុល្លារ

២៥០ ដុល្លារ

ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

សម្រាប់ប័ណ្ណរង

ប្រចាំឆ្នាំ

-

៦ ដុល្លារ

២៥ ដុល្លារ

១០០ ដុល្លារ

បាត់ប័ណ្ណ ឬស្នើសុំប័ណ្ណថ្មី

ស្នើសុំមួយដង

៥ ដុល្លារ

១០ ដុល្លារ

១៥ ដុល្លារ

ឥតគិតថ្លៃ

សេវាស្នើសុំ PIN ថ្មី

សំណើរ

ចាប់ពីលើទី៤

៣ ដុល្លារ

៥ ដុល្លារ

ឥតគិតថ្លៃ

ពិនិត្យសមត្យនៅ

ធនាគារផ្សេង

ស្នើសុំមួយដង

០.៥០ ដុល្លារ

 

 

ឥតគិតថ្លៃ

ទំហំឥណទាន

ប័ណ្ណ

-

រហូតដល់ ៥,០០០ដុល្លារ

រហូតដល់

១០,០០០០ដុល្លារ

ចាប់ពី

១០,០០០

ដុល្លារ

កំរិតសាច់ប្រាក់ដកបាន

ប័ណ្ណ

-

៨០% នៃកំរិតឥណទានដែលផ្តល់ជូន

អត្រាការប្រាក់ – ទំនិញ

ប្រចាំខែ

-

១.៥០%

អត្រាការប្រាក់

– ដកសាច់ប្រាក់

ប្រចាំខែ

-

២%

ការទូទាត់អប្បរមា

ប្រចាំខែ

-

១០% នៃសមតុល្យឥណទានដែលប្រើប្រាស់ 

សេវាការទូទាត់យឺត

មួយដង

-

៥% នៃទឹកប្រាក់អប្បរមាដែលត្រូវទូទាត់

សេវាដកសាច់ប្រាក់
(ATM/POS​ របស់ធនាគា ស្ថាបនា )

មួយប្រតិបត្តិការ

ឥតគិតថ្លៃ

២% អប្បារមា ៥ ដុល្លារ

សេវាដកសាច់ប្រាក់
(ATM/POS របស់ធនាគារផ្សេងៗ)

មួយប្រតិបត្តិការ

៥ ដុល្លារ

២% អប្បារមា ៥ ដុល្លារ

សេវាស្នើសុំថតចម្លង

វិកយបត្រ

ស្នើសុំមួយដង

១០ ដុល្លារ

សេវាប្រតិបត្តិការពេល

ទិញទំនិញ ឬ ដកប្រាក់ខុសពី

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

មួយប្រតិបត្តិការ

 ២.៥០%

សុពលភាពប័ណ្ណ

 ប័ណ្ណ

 ៥ ឆ្នាំ

សេវាផ្ញើរសារតាមទូរស័ព្ទដៃ

ស្នើសុំមួយដង

ឥតគិតថ្លៃ

សេវាអេឡិចត្រូនិច

(Email)

ស្នើសុំមួយដង

-

ឥតគិតថ្លៃ

សេវាចេញថ្លៃវិកយបត្រ

ស្នើសុំមួយដង

-

ឥតគិតថ្លៃ

បញ្ចូលទឹកប្រាក់

ទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ

ស្នើសុំមួយដង

ឥតគិតថ្លៃ

-

ផ្ទេរប្រាក់រវាងអ្នកដែល

មិនមានគណនី

មួយប្រតិបត្តិ

ឥតគិតថ្លៃ

-

ដកប្រាក់

(ដោយមិនចាំបាច់

ប្រើប័ណ្ណអេធីអឹម)

មួយប្រតិបត្តិ

ឥតគិតថ្លៃ

-

ផ្ទេរពីគណនី

ទៅសាច់ប្រាក់

មួយប្រតិបត្តិ

១​ ដុល្លារ

-

ប្រភេទសេវាកម្

មដែលអាចធ្វើបាន

-

ទិញទំនិញតាមហាង / ទិញទំនិញតាមអនឡាញ /​ ដកសាច់ប្រាក់

ប្រភេទនៃការទូទាត់

 -

តាមបញ្ជាបេឡា-សាច់ប្រាក់/មូលប្បទានបត្រ/កាត់ចេញ
ពីគណនីផ្ទាល់

-

ស្ថាបនា POS

-

ស្ថាបនា Mobile and iBanking

លក្ខណះពិសេស និង អត្ថប្រយោជន៍

 • អាចទូទាត់ថ្លៃទំនិញបានតាមរយះម៉ាស៊ីន POS និងអនឡាន គ្រប់កន្លែងទូទាំងពិភពលោកដែលមានស្លាកសញ្ញា VISA
 • អាចដកប្រាក់តាមរយះម៉ាស៊ីនអេធីអឹម គ្រប់កន្លែងទូទាំងពិភពលោកដែលមានស្លាកសញ្ញា VISA
 • រីករាយជាមួយកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនពីដៃគូររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា នៅកម្ពុជា និងដៃគូររបស់ VISA នៅទូទាំងពិភពលោក
 • ទទួលបានសារជូនដំណឹងរាល់ពេលមានប្រតិបត្តិការលើប័ណ្ណ
 • អាចពិនិត្យមើលសមតុល្យរបស់ប័ណ្ណ និងការទូទាត់វិកយបត្រ តាមរយះ Sathapana Mobile
 • អនុញ្ញាតអោយមានការស្នើសុំប័ណ្ណឥណទានវីសារងសម្រាប់សមាជិកគ្រួសាររហូតដល់ ៥ នាក់
 • ផ្តល់ជូនសេវាកម្មអតិថិជន ២៤/៧

 

ឯកសារតម្រូវ

១. ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ

 •  អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
 •  រូបថត 4*6 (២ សន្លឹក)


២. ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល

    ​ ក. បុគ្កលិក

 • លិខិតការងារ ( ឈ្មោះ ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងមុខតំណែង រយះពេលនៃការបម្រើការងារ)
 • របាយការណ៍ធនាគារ (៣ ខែចុងក្រោយ)
 • ប័ណ្ណប្រាក់បៀវត្សរ៍ (៣ ខែចុងក្រោយ)
 • ឯកសារបន្ថែមប្រសិនបើចាំបាច់

      ខ. អាជីវករ

 • របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល (យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ) ឬ របាយការណ៍ធនាគារ (យ៉ាងតិច ៦ខែ)
 • កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ឬ ប័ណ្ណប៉ាតង់
 • ឯកសារបន្ថែមប្រសិនបើចាំបាច់

៣.ឯកសារធនាគារ

 • លិខិតយល់ព្រមទទួលយកប័ណ្ណឥណទាន
 • បញ្ចាក់ពីការទទួលយកប័ណ្ណឥណទានវីសា ស្ថាបនា
   

លក្ខខណ្ឌ

 • នីតិបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព
 • មានចំណូលទៀងទាត់

របៀបស្នើសុំ

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកជាងគេដើម្បីជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ ឬ ទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកប្រតិបត្តិទំនាក់ទំនងអតិថិជន២៤ម៉ោងតាមរយៈ +855 (0) 23/81 999 010 | customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ 

បំពេញសំណុំបែបបទដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងផ្តល់ឯកសារដែលតម្រូវផ្សេងៗ។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីបំពេញទម្រង់ស្នើសុំតាមអនឡាញរបស់យើងខ្ញុំ។ បន្ទាប់មក សហការីរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់រហ័ស។