ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា

 

 

ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធវីសា ស្ថាបនា ផ្តល់​ជូន​នូវ​ការ​ចាត់​ចែង​សាច់​ប្រាក់​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​គណនី​សន្សំ​របស់​លោក​អ្នក។ ជា​មួយ​នឹង​ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធវីសា លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ដំណើរ​កំសាន្ត ការ​ទទួល​ទាន​អាហារ​ ការ​ដក​ប្រាក់ ឬ រីករាយ​ជាមួយ​នឹង​បែប​បទ​ជីវិត​ប្រកប ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​នឹង​ដោយ​ពុំ​ចាំ​បាច់​ដាក់​ប្រាក់ ឬ សែក​តាម​ខ្លួន​ឡើយ។

ពិនិត្យមើលសមតុល្យ និងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ

លោកអ្នកអាចពិនិត្យមើល និងទាញយកប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរយៈពេល ១៨០ ថ្ងៃនៃការប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់លោកអ្នកតាមរយៈកម្មវិធី Sathapana Mobile និង iBanking ។  

ប្រើប្រាស់លើម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនៅទូទាំងពិភពលោក

លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា ដើម្បីដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម នៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានទទួលប័ណ្ណវីសា។

ទូទាត់ការចំណាយតាមអ៊ីនធឺណេតទូទាំងពិភពលោក

លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាដើម្បីធ្វើការទូទាត់ការចំណាយផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកតាម អនឡាញ នៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានទទួលប័ណ្ណវីសា។

 

កម្រៃសេវាប័ណ្ណ

កម្រៃសេវា

ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា

ចំនួន (ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក)

កម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

៥ ដុល្លារ

បាត់ប័ណ្ណ ឬ ស្នើប័ណ្ណថ្មី

៥ ដុល្លារ

សេវាស្នើលេខសម្ងាត់ថ្មី

៣ ដុល្លារ

ពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនីធនាគារផ្សេង

០.៥០ ដុល្លារ

សេវាដកប្រាក់ (តាមរយៈ ATM/POS របស់ធនាគារ ស្ថាបនា)

មិនគិតកម្រៃ

សេវាដកប្រាក់ (តាមរយៈ ATM/POS របស់ធនាគារផ្សេង)

៥ ដុល្លារ

សេវាស្នើសុំថតចម្លងវិក្កយបត្រ

១០ ដុល្លារ

សេវាប្រតិបត្តិការទិញទំនិញ ឬ ដកប្រាក់ខុសពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

២.៥០ ដុល្លារ

សុពលភាពប័ណ្ណ

៥ ឆ្នាំ

សេវាផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទដៃ

មិនគិតកម្រៃ

សេវាបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ

មិនគិតកម្រៃ

សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងអ្នកមិនមានគណនី

មិនគិតកម្រៃ

សេវាដាក់ប្រាក់ (តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា)

មិនគិតកម្រៃ

ដកប្រាក់ដោយមិនប្រើប័ណ្ណអេធីអឹម

១ ដុល្លារ

ប្រភេទសេវាដែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាន

ទិញទំនិញតាមហាងលក់ទំនិញ ទិញទំនិញតាមអនឡាញ និងដកប្រាក់

 

លក្ខខណ្ឌ

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ប័ណ្ឌរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាការព្រមព្រៀងគ្នាជាផ្លូវការរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណ និងធនាគារ ស្ថាបនា ដោយយោងទៅតាមការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណនីមួយៗ។ លោកអ្នកត្រូវអានកិច្ច ព្រមព្រៀងនេះឱ្យបានច្បាស់លាស់ មុននឹងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ប័ណ្ឌរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា។ តាមរយៈ ការចុះហត្ថលេខា ឬការទទួលយកសិទ្ធិជាអ្នកប្រើប្រសា់ប័ណ្ណ លោកអ្នកបានយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌ ទាំងអស់ និងគ្រប់កំណត់សម្គាស់នានាដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ លើសពីនេះ លោកអ្នកត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។ ដើម្បីបើកមើល ឯកសារ PDF នេះ លោកអ្នកត្រូវប្រើកម្មវីធី Adobe Reader ។

 

លក្ខណៈពិសេស

លក្ខណៈពិសេស

 •  រូបិយប័ណ្ណរួមមាន ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (សម្រាប់គណនីគោល) ប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់បាតថៃ
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដែលមានស្លាកសញ្ញា “Plus”
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីនឆូតកាត “POS” របស់ធនាគារ ស្ថាបនា
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីនឆូតកាត “POS”  នៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានស្លាកសញ្ញា “VISA”
 • ការបញ្ជារទិញតាម អនឡាញ 
 • ទូទាត់វិក្កយបត្រតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីនឆូតកាត “POS” របស់ធនាគារ ស្ថាបនា
 • បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីនឆូតកាត “POS”របស់ធនាគារ ស្ថាបនា
 • ផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីនឆូតកាត “POS” របស់ធនាគារ ស្ថាបនា

អត្ថប្រយោជន៍

 • ផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពដោយពុំចាំបាច់ដាក់ប្រាក់តាមខ្លួនច្រើន
 • អាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ាស៊ីនអេធីអឹមជាង២លានទីតាំងនៅទូទាំងពិភពលោក
 • អាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដែលមានស្លាកសញ្ញា “Plus” នៅទូទាំងពិភពលោក
 • រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីដៃគូរសហការរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា
 • រីករាយជាមួយដៃគូរសហការជាង ៤០ លានរបស់ VISA នៅទូទាំងពិភពលោក

របៀបស្នើសុំ

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកជាងគេដើម្បីជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ ឬ ទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកប្រតិបត្តិទំនាក់ទំនងអតិថិជន២៤ម៉ោងតាមរយៈ +855 (0) 23/81 999 010 | customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ 

បំពេញសំណុំបែបបទដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងផ្តល់ឯកសារដែលតម្រូវផ្សេងៗ។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីបំពេញទម្រង់ស្នើសុំតាមអនឡាញរបស់យើងខ្ញុំ។ បន្ទាប់មក សហការីរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់រហ័ស។

សំនួរ-ចម្លើយ

១.តើប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាគឺជាអ្វី?
ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាគឺជាប័ណ្ណមួយប្រភេទដែលអាចប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់គណនីរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការទូទាត់ផ្សេងៗមានដូចជា ថ្លៃទំនិញ ទូរទាត់វិក័យបត្រ និងដកប្រាក់នៅតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានស្លាកសញ្ញា VISA

២.តើនរណាមានសិទ្ធប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា?
គ្រប់ម្ចាស់គណនីសំចៃ ឬ គណនីចរន្ត ដែលមានសិទ្ធិដកប្រាក់របស់ខ្លួនបាន។

៣.តើវាខុសគ្នាដូចម្តេចពីប័ណ្ណអេធីអឹមរបស់ខ្ញុំ?
ប័ណ្ណអេធីអឹមរបស់លោកអ្នកគ្រាន់តែជាប័ណ្ណអេធីអឹមតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអេធីអឹមសម្រាប់តែធ្វើការដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមតែប៉ុណ្ណោះ។ ចំណែកប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដោយហេតុថាលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសានេះនៅទូទាំងពិភពលោក និងនៅតាមហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗ ពោលគឺថាប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាមានភាពងាយស្រួលជាងប័ណ្ណអេធីអឹម។

៤.តើប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា និងប័ណ្ណឥណទានវីសាខុសគ្នាដូចម្តេច?
ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា និងប័ណ្ណឥណទានវីសារបស់លោកអ្នកវាមានតួនាទីប្រើប្រាស់ដូចគ្នា ពោលគឺលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណទាំងពីរនេះសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ការចំណាយផ្សេងៗបានដូចគ្នានៅគ្រាប់ទីកន្លែងដែលទទួលយកប័ណ្ណវីសា។ ភាពខុសគ្នារវាងប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា និងប័ណ្ណឥណទានវីសា គឺប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាអនុញាតឲ្យ លោកអ្នកចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ពីគណនីសន្សំ ឬ គណនីចរន្តរបស់លោកអ្នក។ ចំណែកប័ណ្ណឥណទានវីសាវិញអនុញាតឲ្យលោកអ្នកចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ទៅតាមចរន្តសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក។

៥. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចទទួលបានប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាធនាគារ ស្ថាបនា?
មអញ្ញើញទៅសាខាធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីមើលសាខា ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលស្ថិតនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ។

៦.តើខ្ញុំអាចធ្វើការស្នើសុំប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាធនាគារ ស្ថាបនា នៅកន្លែងណា?
សូមបំពេញពាក្យស្នើសុំ និងជ្រើសរើសយកប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា សម្រាប់គណនីបញ្ញើសន្សំ ឬ គណនីចរន្តថ្មី ឬ គណនីដែលមានស្រាប់។

៧.តើម្ចាស់ប័ណ្ណអេធីអឹម ស្ថាបនា ដែលមានស្រាប់អាចស្នើសុំប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាបានដែរ ឬ ទេ?
ម្ចាស់ប័ណ្ណអេធីអឹម ស្ថាបនា ដែលមានស្រាប់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាបាន។

៨.តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើមានអ្នកចូលរួមគណនីចរន្ត ឬ គណនីសំចៃចាប់ពីពីរនាក់ ឬ ច្រើននាក់? 
សម្រាប់ម្ចាស់គណនីរួមគ្នាដែលមានលក្ខខណ្ឌ "នរណាម្នាក់ដើម្បីចុះហត្ថលេខាក៏បាន" តម្រូវឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាដោយឡែកពីគ្នា (ដោយសមាជិកដែលបានរួមគណនី)។ ម្ចាស់ប័ណ្ណនិមួយៗទទួលបាន ការអនុញ្ញាតធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងការកំណត់ចំនួននៃការចំណាយផ្សេងៗគ្នា និងតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់ និងហត្ថលេខាផ្សេងៗគ្នាផងដែរ។ ចំណែកម្ចាស់គណនីរួមគ្នាដែលមាន "ហត្ថលេខារួមគ្នា" មិនអាចស្នើសុំប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា បានទេ។ មិនមានប័ណ្ណរងសម្រាប់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ឡើយ។

៩.តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងណា និងដោយរបៀបណា?
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា នៅគ្រប់ហាងលក់ទំនិញ ដែលមានស្លាក សញ្ញា VISA ដែលមានជាង ៣០លាន ទីកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោក។ លើសពីនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើ ប្រតិបត្តិការតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមទាំងឡាយ ណាដែលមានស្លាកសញ្ញា VISA Plus នៅក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសទូទាំងពិភពលោក។

១០.តើខ្ញុំអាចបន្តប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?
យោងតាមកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ដែលបង្ហាញនៅលើកប័ណ្ណ សូមលោកអ្នកអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតជាងដើម្បីស្នើសុំបន្តប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់លោកអ្នក។

១១.តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំបាត់បង់ ឬ ត្រូវបានគេលួច?
ប្រសិនបើប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបាត់ ឬ ត្រូវចោរលួច លោកអ្នកត្រូវតែទំនាក់ទំនងភ្លាមៗទៅកាន់ផ្នែកប្រតិបត្តិទំនាក់ទំនង២៤ម៉ោងរបស់យើងតាមរយៈ +855 23/81 999 010 ដើម្បីបិទប័ណ្ណរបស់លោកអ្នក។ ហើយបន្ទាប់មក សូមលោកអ្នកអញ្ជើញទៅបំពេញទម្រង់បែបបទនៃការលុបចោល និងស្នើសុំធ្នើប័ណ្ណថ្មីនៅសាខាធនាគារ ស្ថាបនា ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ។

១២.តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំចង់ផ្អាកប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំជាបណ្តោះអាសន្ន?
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្អាកប័ណ្ណជាបណ្តោះអាសន្ន សូមអញ្ញើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិត លោកអ្នកជាងគេ ឬ ទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកប្រតិបត្តិទំនាក់ទំនង២៤ម៉ោងរបស់យើងតាមរយៈ +855 23/81 999 010 ដើម្បីស្នើសុំផ្អាកប័ណ្ណជាបណ្តោះអាសន្ន។

១៣.តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំបញ្ចូលលេខសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវ?
ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលលេខសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវចំនួន៣ដង នោះប្រព័ន្ធនឹងផ្អាកប័ណ្ណរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ក្នុងករណីនេះ សូមលោកអ្នកអញ្ញើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកជាងគេ ឬ ទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកប្រតិបត្តិទំនាក់ទំនង២៤ម៉ោងរបស់យើងតាមរយៈ +855 23/81 999 010 ដើម្បី ស្នើសុំដំណើការលេខសម្ងាត់ឡើងវិញ។

១៤.តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំភ្លេចលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ?
ប្រសិនបើលោកអ្នកភ្លេចលេខសម្ងាត់ សូមលោកអ្នកអញ្ញើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកជាងគេដើម្បីស្នើសុំលេខសម្ងាត់ថ្មី។

១៥.តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើមានប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានគិតកម្រៃសេវាលើប្រតិបត្តិការប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនបានដឹងខ្លួន?
សូមរាយការណ៍ភ្លាមៗទៅកាន់ផ្នែកប្រតិបត្តិទំនាក់ទំនងអតិថិជន +855 23/81 999 010 ដើម្បីទប់ស្កាតប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗតាមតែអាចធ្វើបាន។ ប្រសិនបើប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបាត់បង់ត្រូវបានគេលួច ឬ ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវទៅកាន់សាខា ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកជាងគេដើម្បីបំពេញសំណុំបែបបទសេចក្តីប្រកាសអំពីជម្លោះដែលមិនមានការអនុញ្ញាត។

១៦.តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើគណនីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគិតតម្លៃលើស?
សូមធ្វើរបាយការណ៍ ឬ ជូនដំណឹងមកកាន់ធនាគារក្នុងកំឡុងពេល ៥០ ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទប្រតិបត្តិការ ដើម្បីឱ្យធនាគារអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកអ្នកបាន។

១៧.តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីបានទទួលប័ណ្ណឥណពន្ធវីសារបស់ខ្ញុំ?
សូមចុះហត្ថលេខានៅលើបន្ទះសម្រាប់ចុះហត្ថលេខានៅខាងក្រោយប័ណ្ណ។ បន្ទាប់មក សូមលោកអ្នកប្តូរលេខកូដ PIN តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ឬ ម៉ាស៊ីនឆូតកាតរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ក្នុងកំឡុងពេល ២៤ ម៉ោង។

១៨. តើខ្ញុំត្រូវចុះហត្ថលេខា ឬ បញ្ចូលលេខកូដ PIN នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការដែរ ឬ ទេ?
ជាទូទៅ នៅពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាដើម្បីទិញទំនិញលោកអ្នកនឹងតម្រូវឲ្យចុះហត្ថលេខាលើវិកយបត្រដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ និងទូទាត់ការចំណាយចេញពីគណនីរបស់លោកអ្នក។ ដោយឡែក ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសានៅតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម លោកអ្នកនឹងតម្រូវឲ្យបញ្ចូលលេខកូដ PIN ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ។ 

ទម្រង់ស្នើសុំតាម Online

 

+855 (0) 23/81 999 010

 

ទៅកាន់សាខាដែលនៅជិតលោកអ្នក