សេវា Sathapana Mobile

Sathapana Mobile គឺជាកម្មវិធីប្រតិបត្តិការធនាគារដែលមានភាពងាយស្រួល​បង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការរបស់លោកអ្នក និងជួយលោកអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។ ជាមួយនឹង Sathapana Mobile លោកអ្នកអាចចាត់ចែង និងធ្វើប្រតិបត្តិការលើគណនីរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនៅគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា។
 

លក្ខណៈពិសេស

​ពិនិត្យ​មើល​សមតុល្យ​និង​ប្រតិបត្តិការ​គណនី

របាយការណ៍​សង្ខេបអំពីគណនី ពិនិត្យ​​និង​ទាញ​យក​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល ១៨០ថ្ងៃចុងក្រោយ ពីគណនីសន្សំ​ឬ​គណនីចរន្ត​របស់លោកអ្នក។

គណនី អនឡាញ

 • រហ័សហើយងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះ
 • គ្រប់គ្រងគណនី និងប្រតិបត្តិការរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងងាយ
 • ទទួលបានគណនីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះជោគជ័យ
 • អាចដំណើរការគណនីតាម Sathapana Mobile និង iBanking
 • ទទួល​បាន​គណនី​ពីរ​គឺ គណនី​ជា​ប្រាក់​រៀល និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
 • យើងអាចធ្វើការដាក់ប្រាក់ពីតាមរយៈ ៖
  • គណនី ស្ថាបនា, ដាក់​ប្រាក់​ជា​មួយ​ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម ធនាគារ ស្ថាបនា, ដៃ​គូសហការ​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា, គណនី បាគង
 • អានបន្ថែមអំពី គណនី អនឡាញ

 

ការទូទាត់វិក្កយបត្រ

•    អគ្គីសនី
•    សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹក
•    សំរាម
•    អ៊ីនធឺណេត
•    ការអប់រំ
•    ធានារ៉ាប់រង
•    ក្រុមហ៊ុនចែកចាយ
•    វិក័យបត្រក្រសួង
•    សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
•    អចលនទ្រព្យ
•    វិក័យបត្រផ្សេងៗ
•    ការបរិច្ចាគ

ការស្នើរសុំ

•    ប្រាក់កម្ចី
•    គណនីសន្សំ
•    ប័ណ្ណ
•    សេវាពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ

 

ផ្ទេរប្រាក់

•    ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីផ្ទាល់ខ្លួន ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្សេងទៀត
•    ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីក្នុងសមាជិក Fast ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ដៃគូរ ផ្តល់សេវាកម្មទូទាត់ (PSP)
•    ផ្ទេរទៅកាន់គណនីបាគង
•    ផ្ទេរទៅធនាគាក្នុងស្រុកតាមប្រព័ន្ធបាគង
•    មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ
•    ផ្ទេរទៅកាន់ប័ណ្ណវីសា
•    ទៅធនាគារក្នុងស្រុកតាមប្រព័ន្ធ Retail Pay

ស្ថាបនា ផេ

 • ស្កេនទូទាត់តាមហាងទំនិញផ្សេងៗ
 • ស្កេនទូទាត់ប្រាក់
 • ស្កេនដើម្បីទូទាត់ទំនីញនៅប្រទេសថៃតាមរយះ QR

 

បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក

ប័ណ្ណឥណពន្ធនិង ប័ណ្ណឥណទាន

•    របាយការណ៍សង្ខេបនៃប័ណ្ណឥណទាន និង ព៌ត័មានលម្អិត
•    ទូទាត់វិក្កយបត្រប័ណ្ណឥណទាន
•    ដាក់អោយដំណើរការ /ផ្អាក /ធ្វើអោយដំណើរការឡើងវិញ/ផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់
•    របាយការណ៍ប័ណ្ណឥណទាន
•    ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ
•    មុខងារស្នើសុំដោះស្រាយប្រតិបត្តិការសង្ស័យ
•    ភ្ជាប់តំណជាមួយគណនីទៅកាន់ ប័ណ្ណឥណទាន/ប័ណ្ណអេធីអឹម
•    ស្នើសុំប័ណ្ណធនាគារ ស្ថាបនា
•    ការផ្ដល់ជូនរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់
•    ការស្នើសុំប័ណ្ណផ្លាស្ទិច

បើក​គណនី​មាន​កាលកំណត់

បង្កើតនិងគ្រប់គ្រងគណនីមានកាលកំណត់

គ្រប់គ្រងមូលប្បទានបត្រ

 • ស្នើសុំមូលប្បទានបត្រ
 • បញ្ឍប់ការទូទាត់មូលប្បទានបត្រ
 • ត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពរបស់មូលប្បទានបត្រ
 • ស្នើសុំមូលប្បទានបត្រ

 

ប័ណ្ណនិមិត្ម

 • បង្កើតបានភ្លាមៗមានលក្ខភណៈជារូបភាពលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ
 • មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការទូទាត់ទំនិញអនឡាញ
 • ផ្អាក l ធ្វើអោយដំណើរការឡើងវិញ
 • ទទួលបានសារជូនដំណឹងរាល់ប្រតិបតិ្តការលើប័ណ្ណ
 • ពិនិត្យប្រតិបត្តិការ សង្ខេបនៅលើកម្មវិធី Sathapana Mobile

បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក

បរិច្ចាគ

បរិច្ចាគប្រាក់សម្រាប់មូលនិធិគាំទ្រមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ

ប្រើស្នាមម្រាមដៃឬ ស្កេនមុខសម្រាប់ចូលប្រើប្រាស់

ប្រើ​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ ស្កេន​មុខ​ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់ Sathapana Mobile​ នៅ​លើ​កម្ម​វីធី iOSឬ Android បាន​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស

 

អត្ថប្រយោជន៍

 • ងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ និងផ្ទេរប្រាក់
 • កាត់បន្ថយហានិភ័យ​ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​ដាក់​ប្រាក់​តាម​ខ្លួន​ច្រើន
 • បង្កើតតារាងដើម្បីកំណត់ពេលត្រូវបង់ប្រាក់
 • ពិនិត្យសមតុល្យគណនីបច្ចុប្បន្ន និងប្រតិបត្តិការថ្មីៗ
 • មិនគិតថ្លៃសេវាចុះឈ្មោះ

To top

 • ​​​ចូលប្រើប្រាស់ Sathapana Mobile ពីគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក
 • សន្សំពេលវេលា ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ធនាគារ
 • ភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​តាមរយៈ​ទូរស័ព្ទរដៃ​​របស់លោកអ្នក​គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់​ពេលវេលា

របៀបនៃការស្នើសុំ

ជំហានទី១

ទាញយ​ក Sathapana Mobile ពីកម្មវីធីទូរស័ព្ទ និងចុះឈ្មោះ

 

ជំហានទី២

បញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖ លេខសម្គាល់អតិថិជន (CIF) បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ​ (សម្គាល់៖លេខទូរស័ព្ទដូចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ) បញ្ចូលលេខគណនីសន្សំឬ គណនីចរន្ត បញ្ចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត។

ជំហានទី៣

កំណត់ លេខសម្ងាត់នឹង​ បំពេញលេខសម្ងាត់ម្តងទៀត

ជំហានទី៤

បំពេញលេខសម្ងាត់ ដែលផ្ញើដោយធនាគារ

ជំហានទី៥

ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ Sathapana Mobile ទទួលបានជោគជ័យ

 

App Store

 

 

Google Play

 

 

 


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Sathapana Mobile សូមមេត្តាទាក់ទង +855 (0) 23/81 999 010 ឬ​ អ៊ីម៉ែលcustomercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh

ការរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពគឺជាអាទិភាពរបស់យើងខ្ញុំ។ សូមអានបន្ថែមអំពី គន្លឹះសុវត្ថិភាព

Makes Your Life Better