កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានទ្រព្យធានា

ទទួលបានកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន ពីធនាគារ ស្ថាបនា រហូតដល់ ២០ដង នៃប្រាក់បៀវត្ស ឬស្មើនឹង ៥០.០០០ ដុល្លារ។ រីករាយជាមួយលក្ខខណ្ឌសងត្រឡប់ប្រកបដោយភាពបត់បែន និងរយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៥ឆ្នាំ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ ប្រកួតប្រជែង។ លើសពីនេះទៅទៀត ដំណើរការកម្ចីមានភាពរហ័ស និងងាយស្រួល ដែលតម្រូវត្រឹមតែ លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់បៀវត្ស និងរបាយការណ៍ធនាគារ តែប៉ុណ្ណោះ។

នៅចាំអ្វីទៀត? ស្នើកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានទ្រព្យធានា ជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា ឥឡូវនេះ!


លក្ខណៈពិសេស

កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានទ្រព្យធានា

ប្រភេទកម្ចី

កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានទ្រព្យធានា

ផ្តល់ជូនចំពោះ

 
  • និវាសនជនអាយុចាប់ពី២៥ឆ្នាំឡើងទៅ
  • បុគ្គលិកមានប្រាក់បៀវត្ស
 

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក/ប្រាក់រៀល

ប្រភេទទ្រព្យធានា

មិនតម្រូវទ្រព្យធានា

រយៈពេលកម្ចី

រហូតដល់ ៥ឆ្នាំ

ទំហំកម្ចីសរុប

រហូតដល់ ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

អត្រាការប្រាក់(ប្រចាំឆ្នាំ)

អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង

លក្ខខណ្ឌទូទាត់

មានភាពបត់បែន

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀត និងលក្ខណៈពិសេសត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់។

បញ្ជាក់៖ បច្ចុប្បន្ន កម្ចីនេះមានសម្រាប់តែនៅតាមបណ្តាសាខាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះ។

របៀបស្នើសុំ

  • សូមមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកសហការីរបស់យើងខ្ញុំ ២៤ម៉ោង តាមរយៈលេខ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ ឬ customercare@sathapana.com.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។
  • សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងខ្ញុំ សូមចុច​ទី​នេះ