ឥណទានគេហដ្ឋាន ឆ្លាតវៃ និង ភាពជាដៃគូ

តើ​លោក​អ្នក​កំពុង​តែង​ស្វែង​រក​ដៃ​គូ​ធនាគារ ដែល​អាច​ផ្តល់​ឱ្យ​លោក​អ្នក​នូវ​គេហដ្ឋាន​ក្នុង​ក្តី​សុបិន្ត​ជាមួយ​កម្ចី​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ជា​មួយ​នឹង​កាត​ឥណទាន ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ក្នុង​កញ្ចប់​តែ​មួយ? ធនាគារ ស្ថាបនា គឺ​នៅ​ទី​នេះ​ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​ក្តី​សុបិន្ត​របស់​លោក​អ្នក​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត។
ជ្រើស​រើស​កម្មវិធី ឥណទានគេហដ្ឋាន ឆ្លាតវៃ និង ភាពជាដៃគូ ជាមួយ៖
•    អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
•    ទំហំកម្ចី រហូតដល់ ៨៥%
•    រយៈពេលកម្ចី រហូតដល់ ២៥ ឆ្នាំ
•    ដំណើរការដាក់ពាក្យមានភាពងាយស្រួល
•    លក្ខណៈពិសេសជាឯកសារ PDF

របៀបស្នើសុំ
•    សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ ០២៣ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
•    សម្រាប់អាស័យដ្ឋានសាខារបស់យើងសូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ www.sathapana.com.kh
•    ឬលោកអ្នកអាចបំពេញពាក្យស្នើសុំ តាមអ៊ិនធឺណែតយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទីនេះ។ ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងលោកអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។