សណ្ឋាគារ ភ្នំពេញ

  • ប្រម៉ូសិន:

​​​​​                          10% សំរាប់ភ្ញៀវ មកផ្ទាល់

                          20% សំរាប់សមាជិក Health club Membership លើកលែង ម៉ាសា។

​                          10% សំរាប់កន្លែងសាលប្រជុំ

                          10% សំរាប់ Palm view café restaurant

                          10% សំរាប់  Coffee corner

                          10% សំរាប់ Zenith Lounge- Except ​​​​          

               ​​        បញ្ជាក់៖ លើកលែង កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ

  • សុពលភាព:: វិច្ឆិកា.2019 -វិច្ឆិកា.2020
  • ទីតាំង: អគារលេខ53, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ  
  • ទូរស័ព្ទ: 023 991 868 
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម