ហាងវ៉ែនតា ភ្នំ​ពេញ​អុប​ទិក

  • ប្រម៉ូសិន: បញ្ចុះតម្លៃ 10%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : សម្រាប់តែកញ្ចក់វ៉ែនតា និងដងវ៉ែនតាតែប៉ុណ្ណោះ
  • ទីតាំង : #៣៩៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់អូរឫស្សីទី៤ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ 
  • ទូរស័ព្ទ: 016 556 603
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម