ហាងវ៉ែនតា អ៊ី-អុបទិក

  • ប្រម៉ូសិន : 20%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន សម្រាប់កញ្ចក់វ៉ែនតា និងដងវ៉ែនតា
  • អាសយដ្ឋាន: #157 ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម សង្កាត់បឹងកេងកង 1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • ទូរស័ព្ទ: 023 218 020
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីហាងវ៉ែនតា អ៊ី-អុបទិកសូមចុចទីនេះ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម