កាហ្វេ ដូង

ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតំលៃ 10%

កម្មវិធីប្រម៉ូសិន: 10% សម្រាប់ភេសជ្ជៈទាំងអស់

ទីតាំង : ផ្សារដើមគរ, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: 086 780 278

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី កាហ្វេ ដូងសូមចុចទីនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម