មន្ទីរពេទ្យទន្តពេទ្យ និងសម្ផស្ស រំចង់

  • ប្រម៉ូសិន : 10%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : សម្រាប់ការសម្អាត ថតកាំរស្មី  និង សេវាធ្វើធ្វើធ្មេញឱ្យស ពិនិត្យ និងពិគ្រោះទូទៅ ការអប់រំសុខភាពមាត់ធ្មេញ ដោយឥតគិតថ្លៃ។ បញ្ចុះតម្លៃនេះមាននៅគ្រប់សាខាមន្ទីរពេទ្យទន្តពេទ្យ និងសម្ផស្ស រំចង់ ទាំងអស់។
  • ទីតាំង: សង្កាត់ផ្សារថ្មី 3 ខណ្ឌដូនពេញ ផ្លូវ 184 រាជធានីភ្នំពេញ
  • ទូរស័ព្ទ : 069 811 338
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមន្ទីរពេទ្យទន្តពេទ្យ និងសម្ផស្ស រំចង់សូមចុចទីនេះ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម