ហាងវ៉ែនតា ភ្នំ​ពេញ​អុប​ទិក

ប្រម៉ូសិន៖ បញ្ចុះតម្លៃ 10%

កម្មវិធីប្រម៉ូសិន៖ សម្រាប់តែកញ្ចក់វ៉ែនតា និងដងវ៉ែនតាតែប៉ុណ្ណោះ

ទីតាំង៖ហាងវ៉ែនតា ភ្នំ​ពេញ​អុប​ទិក (#៣៩៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់អូរឫស្សីទី៤ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ)

ទូរស័ព្ទ៖ 016 556 603

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា និងប័ណ្ណអេធីអឹម

Makes Your Life Better