មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចឹម

ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតម្លៃ 5% - 30%

ទីតាំង : 1)​  សាខា នរោត្តម- ផ្ទះលេខ170ABC, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, នៅខាងជើងស្តុបចំការមន

                 2)  សាខា កម្ពុជាក្រោម - ផ្ទះលេខ457-459, ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម, នៅខាងកើតស្តុបសន្ធោមុខ 

                 3)  សាខា សូរិយា- ផ្ទះលេខ93, ផ្លូវលេខ154, ខាងត្បូងផ្សារសូរិយា

                 4)  សាខា សៀមរាប- ផ្ទះលេខ242, អគារអង្គរវត្តនៅមុខស្តាតចាស់

កម្មវិធីប្រម៉ូសិន: 1) ត្រួតពិនិត្យដោយឥតគិតថ្លៃ 

                              2) បញ្ចុះតំលៃ5% - 30%  (30% Off on Scaling and Polishing only and 5% off for other services)

ចំណាំ: Roxolid Active, Bone Graft, M embrance, Gold, Implant Straumann, and  K6Orthodontics are not applicable for the discount

ទូរស័ព្ទព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចឹមសូមចុចទីនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម