ហាងវ៉ែនតា ស៊ីធី អុបទិក

  • ប្រម៉ូសិន ៈ 25 % - 40%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : 25% សម្រាប់កញ្ចក់វ៉ែនតា និង 40% សម្រាប់ដងវ៉ែនតា (សម្រាប់សាខាផ្លូវកម្ពុជាក្រាម និងសាខាផ្លូវ​271)
  • អាសយដ្ឋានៈ #150 BEo ផ្លូវកម្ពុជាក្រាម សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  • ទូរស័ព្ទ: 077 800 780
  • ម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីភោជនីយដ្ឋាន​ មាតុភូមិ សាខាបឹងត្របែកសូមចុចទីនេះ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម