ហាងវែនតា ៩០៩

ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតំលៃ 33%

កម្មវិធីប្រម៉ូសិន: សំរាប់គ្រប់វ៉ែនតាការពារកំដៅថ្ងៃក្នុងហាង

ទីតាំង : ហាងវែនតា ៩០៩: សង្កាត់ព្រះពន្លា ក្រុងសេរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទ : 012 / 010 351 851 / 097 7 909 909

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីហាងវែនតា ៩០៩ សូមចុចទីនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា និងប័ណ្ណអេធីអឹម

Makes Your Life Better