ហាង SADA SALON

  • ប្រម៉ូសិន : 15%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : សម្រាប់គ្រប់សេវាកម្ម ​ (លើកលែកតែកក់កៀប)
  • អាសយដ្ឋាន: ផ្លូវ103​ (ខាងមុខសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន នាង បឹងត្របែក) ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • ទូរស័ព្ទ: 017 313 912
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីហាង SADA SALON សូមចុចទីនេះ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា និង ប័ណ្ណអេធីអឹម