ភោជនីយដ្ឋាន សួគ៎ា

ប្រូម៉ូសិន៖ បញ្ចុះតំលៃ ១០%

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន៖ បញ្ចុះតំលៃ ១០% លើអាហារពេលថ្ងៃពេលល្ងាច និងភេស្ជជៈ ឬកក់សម្រាប់សេវារៀបចំកម្មវិធីនានា​ (លើកលែងប្រភេទអាល់កុល) រាល់ពេលទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ។

ទីតាំង៖ភោជនីយដ្ឋាន សួគ៌ា (ផ្ទះលេខ39, ផ្លូវ315, សង្កាត់បឹងកក់, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ)

ទូរស័ព្ទ៖ 023 884 399 /016 834 777 /011 834 777

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីភោជនីយដ្ឋាន សួគ៎ា សូមចុចទីនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា និងប័ណ្ណអេធីអឹម

Makes Your Life Better