ភោជនីយដ្ឋានកំពង់ត្រាំ​ 6A

ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតំលៃ10%

កម្មវិធីប្រម៉ូសិន: 10%សម្រាប់គ្រប់លើការកម្ម៉ង់អាហារ

ទីតាំង: ផ្ទះលេខ18BIS, ផ្លុវលេខ 99, បឹងត្របែក, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្: 016 602 222

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម