កាហ្វេ អ៊ីនថៈនីន

ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតម្លៃ 5%

ទីតាំង: ផ្ទះលេខ10, ផ្លូវលេខ360 កែងផ្លុវ.51, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

កម្មវិធីប្រម៉ូសិន: 5% សម្រាប់អាហារ និងភេសជ្ជៈនៅសាខាបឹងកេងកង១ និងសាខាខេត្តសៀមរាបប៉ុណ្ណោះ

ទូរស័ព្ទ: 015 673 806

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកាហ្វេ អ៊ីនថៈនីនសូមចុចទីនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម