ហាងកាហ្វេ ធូដេ

ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតំលៃ 10%

កម្មវិធីប្រម៉ូសិន: សម្រាប់តែភេជ្ជៈប៉ុណ្ណោះ

ទីតាំង : ហាងកាហ្វេ ធូដេ ផ្លូវម៉ៅសេងទុង : មហាវិថីម៉ៅសេទុង (១១២) សង្កាត់ទួលទំពួង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ : 012 688 600

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីហាងកាហ្វេ ធូដេ ផ្លូវម៉ៅសេងទុង សូមចុចទីនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា និងប័ណ្ណអេធីអឹម

Makes Your Life Better